Ajansımızdan Siverek Belediyesi Proje Ekibine PCM Eğitimi

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02
  • Ajansımızdan Siverek Belediyesi Proje Ekibine PCM Eğitimi

Ajansımız, bölgemizdeki potansiyel girişimci, STK, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın ilçelerinden Siverek’te Belediye Personeline Poje Hazırlama Eğitimi (PCM) verdi.

14 kişilik proje ekibine eğitimler boyunca Kalkınma Ajanslarına ve diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması, yazılması ve yürütülmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde, Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Proje Ekibi, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak sunuldu. 3 günlük eğitimlerde başarılı olan 14 katılımcıya sertifikaları verildi.

Ajansımızdan Siverek Belediyesi Proje Ekibine PCM Eğitimi