Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı

2 Şubat 2011 Çarşamba 23:13
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Ocak ayı toplantı gündemini görüşmek üzere 01.02.2011 günü saat 13.30’da Şanlıurfa’da bir araya geldi.

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisindeki Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan V. Şanlıurfa Valisi Sayın Nuri OKUTAN, Şanlıurfa Belediye Başkanı A. Eşref FAKIBABA, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Galip ENSARİOĞLU, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı M. Uğur BEYAZGÜL ve Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN katıldı.

Toplantıda; Ajansta yeni istihdam edilecek personelin işe alınması, Ajansın 2011 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi gündem konuları olarak görüşüldü.

Toplantıda, Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN ve Ajans uzmanları tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen Ajans çalışmaları ve toplantı gündemi ile ilgili olarak hazırlanan sunumlar yapıldı. Daha sonra, 24-25.01.2011 tarihlerinde yapılan sözlü yarışma (mülakat) sınavında başarılı olan 5 uzman ve 1 destek personeli ile 1 İç Denetçinin işe alınmasına karar verildi.

Ajansın 2011 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede de, Genel Sekreterlikçe hazırlanan 2011 yılı çalışma programı ve bütçesinin kabul edilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüş ve onayına sunulmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, yaptığı açıklamada; 2011 yılında Ajans payı olarak DPT tarafından Ajansımıza 21.183.632,00 TL kaynak aktarılacağını; bu rakam ile pilot ajanslar olarak 2006 yılında kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarından sonra en yüksek kaynak alacak olan Ajansın Karacadağ Kalkınma Ajansı olduğunu; diğer kriterlerin yanında Ajansın 2010 yılındaki performansının bunda etkili olduğunu; bu nedenle, çalışanları tebrik ettiğini; ayrıca, 2011 yılında Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı çerçevesinde de 2.000.000,00 TL’nin Ajansımıza tahsis edildiğini; bölgedeki İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odalarının katkılarıyla birlikte yaklaşık 31.490.511,97 TL’lik bir bütçe olacağını; bu bütçenin çok büyük bir kısmının, 2010 yılında olduğu gibi, proje teklif çağrısı yoluyla hibe şeklinde başarılı projelere destek olarak verileceğini; Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansının tamamının kurulduğunu; kuruluş süreçlerini tamamlayıp mali yönetim yeterliği aldıktan sonra, Ajanslar tarafından kullanılacak kaynakların arttırılacağını; hibe destekleri dışında Ajansların bölge planlama, projeleri izleme ve değerlendirme ile yatırım tanıtım ve destek faaliyetlerinin de son derece önemli olduğunu; Ajansımıza bağlı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da oluşturulan Yatırım Destek Ofislerinin bu ilerimizde yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcılarımıza ücretsiz danışmanlık yapma ve yatırımların önündeki bürokratik engelleri asgariye indirme konusunda çalışmalar yaptıklarını; artık bölgemizde yatırımcıların yardımcısı olabilecek birimlerin mevcut olduğunu; sahip olduğu kaynakları, genç nüfusu ve GAP’ın yarattığı sinerji ile yakın gelecekte bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmada büyük bir ivme kazanacağını… ifade etti.