Gap, Yenilenebilir Enerji İçin Ar-ge Merkezine Kavuşuyor

25 Mayıs 2011 Çarşamba 19:51
  • Gap, Yenilenebilir Enerji İçin Ar-ge Merkezine Kavuşuyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ‘GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (GAP-YENEV)’ Ar-Ge Merkezi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından kabul edilerek 2011 yılı yatırım programına alındı.

Projeye GAP-BKİ Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği  destek veriyor. Haran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İ.Halil Mutlu ise projenin hızlandırılması konusunda çaba gösterenlerden. 9.5 milyon TL  öngörülen bütçeyle   3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projeyle başta GAP bölgesi olmak üzere ulusal ölçekteki tüm üniversite sanayi kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimciler yararlanabilecek.
Termal güneş enerjisi ve fotovoltaik laboratuardan, GAP Bölgesi’nde rüzgar kaynaklarını ölçen rüzgar araştırmalarına, Türkiye ve Orta Doğu bölgesi için “Temiz teknoloji” eğitim ve danışmanlık hizmetlerine kadar çeşitli laboratuar ve araştırma hizmetlerini bünyesinde bulunduracak projeyle ilgili bilgi veren proje yürütücüsü  Prof.Dr. Bülent Yeşilata,  GAP-YENEV Ar-Ge Merkezi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde pilot nitelikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri, araştırmaları için mıknatıs işlevi göreceğini söyledi. GAP Bölgesi'ni belirtilen alanlardaki uygulamalar konusunda dünyada önde gelen ve yükselen bölgelerden biri olarak tesis edecek, bir uygulamalı araştırma ve eğitim merkezinin altyapısını oluşturacaklarını kaydeden Yeşilata  ‘Projeyle nihai amaç, UC Berkeley/Livermore, NREL, EERE, JRC-Petten Laboratuarları gibi çok gelişmiş yenilenebilir enerji araştırma merkezleri ile girişim ortaklıkları geliştirmek" dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan Emin Uğur Divitçi ve Hikmet Deniz'i makamında kabul eden Prof.Dr.Bülent Yeşilatay,  GAP-YENEV Merkez Laboratuarı'nın Türkiye'ye YE&EV alanında uluslararası ölçekte, saygın ve  marka olmuş bir merkez (GAP-REEEC: GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Center)  oluşturmanın ilk ve en önemli adımı olacağını belirterek, "GAP Bölgesinde bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir uydu laboratuar pozisyonunda olacak. Proje, nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek. Bölgeye Merkez Laboratuarı kurulumunda, Harran Üniversitesi ve GAP-BKİ ile Tübitak-MAM Enerji Enstitüsü, EİE Genel Müdürlüğü, ABD'den Berkeley-RAEL Laboratuarı, Danimarka'dan Risoe National Laboratuarı ile yakın bir işbirliği içerisinde olacağız. Laboratuarımızın altyapısı, ulusal teknoloji ile fotovoltaik hücre üretimi Ar-Ge çalışmaları yapan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ve ODTÜ-GÜNAM ürün çıktılarına yönelik atmosferik bir test platformu konumunda olacak" açıklamasını yaptı. Yeşilata, bölge üniversiteleri, ilgili kamu kurumları ve STK'larla e uygulamalı eğitim, araştırma ve politika geliştirme konularında ortak programlar oluşturacaklarını belirterek, "Teknoloji geliştirme ve transfer etme amacıyla; bölgesel, ulusal ve uluslararası sektörlerle ortak proje çalışmaları oluşturulacak’ dedi.


Merkez Türkiye'deki tüm araştırmacılara açık olacak

 GAP YENEV projesinin yürütücüsü  Prof.Dr. Bülent Yeşilata, merkezin ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından oluşturulacak eğitim ve yetiştirme programlarının sadece lisans ve lisanüstü öğrencilere değil, aynı zamanda endüstri ve halkın değişik kesimlerine de açık olacağını ifade ederek, "Teknoloji Transferi & Politika Geliştirme Çalışmaları ise ulusal ve bölgesel dinamiklerin ağırlıklı olarak içerisinde bulunduğu bir işbirliği çerçevesinde, uluslararası pazar ve politika modelleri göz önünde bulunarak geliştirilecek. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde  olması planlanan merkez Türkiye’deki bütün araştırmacılara açık olacak" dedi. Yeşilata, projenin en önemli amaçlarından birinin bölgesel kapasite oluşumunu sağlayabilecek, yerel-ulusal ekonomiyi canlandıracak teçhizat ve teknik eleman altyapısını oluşturmak olduğunu kaydetti.

Proje kapsamındaki Ar-Ge alanları

* Yenilenebilir enerji teknolojileri,
* Sol-Jjl yöntemi ile ekonomik PV hücre üretimi,
* Güneş enerjili pompalama/sulama,
* Güneş enerjili modüler klima/soğutma,
* Parabolik-çukur güneş kolektörü ile buhar üretimi,
* Parabolik-çanak güneş kolektörü ile elektrik üretimi,
* Orta ölçekli kanat verimi yüksek rüzgar türbini,
* Düşük rüzgar hızlarına uygun, küçük ölçekli rüzgar türbini,
* Tarımsal/hayvansal/katı atıklardan biyogaz/hidrojen/alektrik üretimi
* Jeotermal & biyogaz hibrit sistemle sera ısıtması,
* Mikro ölçekli hidrolik türbin teknolojisi,
* GAP Bölgesi güneş&rüzgar & jeotermal enerji potansiyellerinin belirlenmesi,