Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!

23 Mayıs 2011 Pazartesi 14:00
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon Tl Hibe Verilecek!

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 16,7 Milyon TL Hibe Verilecek!

2010 yılında teklif çağrısıyla projelere 23.760.703,24 TL hibe desteği veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2011 yılında da 16.700.000,00 TL hibe desteği vermek için proje teklif çağrısına çıkıyor.

23 MAYIS 2011’DE TEKLİF ÇAĞRISINA ÇIKILIYOR!

Bu Program çerçevesinde hazırlanacak projeler için 23 Mayıs 2011 tarihinde teklif çağrısına çıkılacak.

PROGRAM TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILACAK

Şanlıurfa ve Diyarbakır Merkez ile bütün ilçelerinde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılacak.

ŞANLIURFA TANITIM TOPLANTISI

Tarih: 23 Mayıs 2011, Pazartesi 

Yer: İl Özel İdaresi Konferans Salonu - ŞANLIURFA

DİYARBAKIR TANITIM TOPLANTISI

Tarih: 27 Mayıs 2011, Cuma

Yer: Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi - DİYARBAKIR

2 MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJELERE 16,7 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK!

Bu yıl 2 mali destek programı kapsamında projelere destek verilecek.

1. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı:

Bu Programın amacı; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde yenilikçi ve modern yöntemler kullanılarak sanayi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, hizmet sektöründe turizmin teşvik edilmesi, sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, rekabet güçleri ile ihracat kapasitelerinin arttırılması, böylece yeni istihdam olanakları yaratılarak işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.

Program Bütçesi: 10.500.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı: 

Asgari: 40.000,00 TL

Azami: 400.000,00 TL 

Kimler Başvurabilir?

Bu programa, kâr amacı güden özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler), üretici kooperatifleri, üretici birlikleri, diğer gerçek ve tüzel kişiler proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir. 

Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ağustos 2011

2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı:

Bu Programın amacı; tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde turizm altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini çeşitlendirerek (kültür, doğa, inanç, sağlık, kongre ve fuar... gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm merkezine dönüştürmek, gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu azaltarak Bölge ekonomisine katkı sağlamaktır

Program Bütçesi: 6.200.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı: 

Asgari: 75.000,00 TL

Azami: 750.000,00 TL 

Kimler Başvurabilir?

Bu programa, 

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),

Mahalli İdare Birlikleri,

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb).

Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir. 

Projelere % 65’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2011

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK!

Proje hazırlamak isteyenlere yönelik 9-23 Haziran tarihlerinde 2’şer günlük 10 adet Proje Hazırlama Eğitimi verilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

23.05.2011

Program Başvuruları ve Rehberleri:

2011 Yılı Ekonomik  Gelişme Mali Destek Programı Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

2011 Yılı Ekonomik  Gelişme Mali Destek Program Broşürü için tıklayınız.

2011 Yılı Ekonomik  Gelişme Mali Destek Programı Proje Başvurusu için tıklayınız.

2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Program Broşürü için tıklayınız.

2011 Yılı Turzim Altyapısı Mali Destek Programı Proje Başvurusu için tıklayınız.