Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor

29 Haziran 2011 Çarşamba 22:39
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor
  • Şanlıurfa Bölgedeki Rekabet Gücünü Artırıyor

Sekretaryasını Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nin üstlendiği Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu’nun (ŞUYERGEP), 9. Planlama ve Koordinasyon toplantısı, Şanlıurfa Belediyesi ev sahipliğinde 29 Haziran 2011 tarihinde Şanlıurfa Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan başkanlığında düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Belediye Başkanı A. Eşref Fakıbaba,  Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İ.Halil Mutlu, ŞUTSO Başkanı E. Sabri Ertekin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa OSB Müdürü Remzi İnanlı, Şanlıurfa KOSGEB Müdürü İdris Erkeksoy gibi kamu kurumları temsilcileri ile Meksa Vakfı’dan Didem Demirkol, Zümrüt Tekstil firmasından Naci Toplu Bio GAP firmasından Medet Abbasoğlu, Sizem Un firmasından İbrahim İletmiş ve Ufuk Boru firmasından Mehmet Öksüzoğlu katıldı.

Ev sahipliğini yapan Belediye Başkanı Dr. A.Eşref Fakıbaba açılış konuşmasında belediye olarak bu yıl gerçekleştirecekleri projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra toplantı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Adnan TUZCU’nun, Ajansın 2011 yılı mali destek programı Hibe Çağrısı sunumu ile devam etti.   Sunumlardan sonra gündem tartışmaları bölümüne geçildi. Soru cevap şeklinde gerçekleşen bu bölümde katılımcılar söz alarak yapılan sunumlar ve bölge ile ilgili problemler hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler. Toplantı Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan’ın değerlendirmeleri ile sona erdi.

Şanlıurfa İçin Ortak Akıl Platformu: ŞUYERGEP

Temel işlevi; Şanlıurfa’nın rekabet gücünün arttırılmasına yönelik Entegre Sınaî Kalkınma Planı (ESKP) kapsamında geliştirilen temel vizyon ve stratejileri planlamak, uygulamak, koordine etmek ve izlemesini yapmak olan Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP), başta Şanlıurfa’daki stratejik sektörlerde olmak üzere ilin temel sorunlarının çözümünde kamu kurumlarının, yarı kamu, özel sektör temsilcileri ve üniversite ile daha fazla işbirliği içinde çalışmasının sağlanması amacıyla “Yerel Bir Mekanizma” olarak tasarlanmıştır.