Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

5 Nisan 2024 Cuma 15:10
  • Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında sürdürülebilir geçim kaynağı ve ortak kullanım alanlarının projeler aracılığı ile oluşturulması amacıyla teklif çağrısı açılmıştır.

SEECO Projesi “Bileşen 2: Misafir ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim Kaynaklarıyla İlgili Tesisler” kapsamında kurulması amaçlanan Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesislerine olan ihtiyacı ve bunların öncelik alanlarını il ve ilçe düzeyinde yerel ekonomik değerlerin yanı sıra sosyal ve kültürel dinamikleri de gözeterek belirlemek için vatandaş katılımı ve paydaşlarla istişare toplantıları gerçekleştirmektedir.

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ile Dicle Kalkınma Ajansı’nın dahil olduğu 5 Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortakları (CIP) tarafından ilgili il ve ilçelerde sosyal girişimcilik ve geçim kaynağı tesislerinin yerelde nasıl değerlendirildiği, mevcutta neler yapıldığı, tesisler odağında potansiyel gelişim, öncelik alanlarının ve ihtiyacın tespiti için kapsamlı birer ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüş ve detaylı bir değerlendirme ile “2A Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri Önceliklendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır.

 

5 Kalkınma Ajansı bölgesinde SEECO Projenin yürütüldüğü illeri kapsayacak şekilde ilçeler özelinde sektörel ihtiyaç ve önceliklerin belirlendiği bu raporlar, “Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” ön başvuru aşamasında potansiyel başvuru sahipleri tarafından istifade edilmesi için yayınlanmış olup, her bir başvuru sahibi faaliyet gösterdiği kendi il/ilçesi için raporda belirlenen ihtiyaç ve önceliklere göre proje fikrini gerekçelendirilecek/ilişkilendirecektir.


Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız