Ajansımızdan Proje Hazırlama Eğitimi

17 Nisan 2024 Çarşamba 10:02
  • Ajansımızdan Proje Hazırlama Eğitimi

Ajansımız tarafından bölgemizdeki kurum, kuruluş, STK’ların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında verilen yüz yüze Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü Eğitimi başladı.

4 gün boyunca sürecek eğitimlerde Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Takımdan Proje Ekibine, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak aktarılacak.

Ajansımızdan Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Proje Hazırlama Eğitimi