Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

24 Eylül 2011 Cumartesi 13:20
  • Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 23 Mayıs 2011 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı adı altında 2 mali destek programı için Teklif Çağrısına çıkılmıştı.

Son başvuru tarihi 29.07.2011 olan Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 46 (Kırk altı) proje teklifi Ajansımıza zamanında teslim edilmiştir. 1 proje teklifi ise, son başvuru tarihinden sonra Ajansımıza ulaştığı için herhangi bir değerlendirmeye alınmadan elenmiştir.

08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmış ve Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Başarılı proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Genel Sekreterlikçe Ajans personeli görevlendirilerek “ön izleme ziyaretleri” gerçekleştirilmiş; Genel Sekreter tarafından başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce Ajans personeli marifetiyle her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelettirilerek, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi’nin önerileri doğrultusunda, uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılmış ve abartılı bütçe kalemleri ise düşürülmüştür.

Bu inceleme sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 15 (on beş) projeye toplam 6.200.000,00 TL hibe desteği verilecektir.

Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değer olan 65’in altında puan aldıkları için Asil ve Yedek Listelerde yer almayarak elenen projelerin sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır. 

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  24.09.2011           

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.