Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

4 Ekim 2011 Salı 18:12

Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek 1 İç Denetçi, 1 Yönetici Asistanı ve 1 Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi alımı amacıyla yapılan Personel Giriş Sınavı İlanı çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip 1 İç Denetçi, 4 Yönetici Asistanı ve 4 Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi adayı 3 Ekim 2011 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) alınmıştır.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre Sınav Kurulu’nca yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirmede; 1 İç Denetçi, 1 Yönetici Asistanı ve 1 Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi pozisyonu için adaylardan 70 (yetmiş) ve üstü puan alan hiç bir aday olmamıştır.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.10.2011

 

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ