Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı

17 Ekim 2011 Pazartesi 18:13
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı
  • Trc2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Kamu Kurumlarına Tanıtıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması için alınması gereken önlemleri ve izlenmesi gereken stratejileri içeren 2011-2013 Bölge Planı, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Diyarbakır İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısında tanıtıldı.

 Aansın Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Zuhal Çelebi tarafından kurul üyelerine yapılan sunumda, Bölgede görev yapan kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile gerçekleştirilecek olan Bölge Planı gelişme eksenleri ve hedefleri üzerinde duruldu. Ulusal ve bölgesel kaynakların dağılımını yönlendirecek ve bölgeye yapılacak yatırımlara yön verecek Plan, bir süre önce Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Sunumda plan hazırlama süreçlerine, Bölge aktörlerinin katkılarına ve ortak çalışmalarla belirlenen politikalara değinen Zuhal Çelebi, katılımcı yaklaşımla belirlenen Bölge Vizyonunu kurul üyeleri ile paylaştı.

 Bölge Vizyonu; “Doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm potansiyelini değerlendiren, kaynaklarını üretim ve istihdama dönüştürerek yaşam kalitesini artıran, Ortadoğu’nun gelişen ticaret merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi”.

Sunumda Bölge Planı'nın ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve mekânsal bütünleşmeyi sağlayacak programları/eylemleri detaylandırdığı, yerel öncelikleri tanıyan ve ortaya koyan bir yapıda dört gelişme ekseni üzerinde kurulduğu ifade edildi. Bölge Planı'nın gelişme eksenleri; bölgenin ekonomik kalkınması, işsizlik ve yoksulluğun azaltılması için; "İstihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü”, beşeri gelişme ve sosyal kalkınması için “Beşeri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayanışma”, mekânsal gelişme ve altyapı için “Bölge Mekân Organizasyonu, Yaşam ve Mekân Kalitesi” ve sürdürülebilir kalkınma için “Doğal Kaynaklar ve Kültürel Miras” olarak belirlenmiş ve bu alanlarda detaylı uygulama hedeflerini içermektedir. İl Planlama ve Koordinasyon Kurulunda yapılan 2011-2013 Bölge Planı tanıtımı sunumu, gelişme eksenleri ile ilişkili Bölge Planı politikalarının mekansal gösterimlerini içeren tematik haritalar hakkında bilgi verilmesi ile sona erdi. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın neticesinde hazırlanan TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan Mali Destek Programlarının da temelini oluşturacak.