Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

3 Kasım 2011 Perşembe 18:46
  • Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

 Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 19 Eylül - 21 Ekim 2011 tarihleri arasında 14 (on dört) proje teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 9 (dokuz) proje teklifi Asil Listede yer almıştır. Başarılı proje listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.
Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 9 (dokuz) projeye toplam 344.790,55 TL hibe desteği verilecektir.
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin altında puan aldıkları için başarılı olamayan proje tekliflerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puanlar ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.
Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.
Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  03.11.2011          

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.