Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

3 Kasım 2011 Perşembe 19:03
  • Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 23 Mayıs 2011 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı için Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

Son başvuru tarihi 22.08.2011 olan 2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 232 (iki yüz otuz iki) proje teklifi Ajansımıza zamanında teslim edilmiştir.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmış ve Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Daha sonra “ön izleme ziyaretleri” ile Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi’nin önerileri doğrultusunda “bütçe revizyonları” gerçekleştirilmiştir.
Bu inceleme sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.
Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 64 (altmış dört) projeye toplam 13.000.000,00 TL hibe desteği verilecektir.
Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değer olan 65’in altında puan aldıkları için Asil ve Yedek Listelerde yer almayarak elenen projelerin sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili İşletme/Kooperatif/Şirket temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.
Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili İşletme/Kooperatif/Şirket temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.
Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün işletmelere teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  03.11.2011          
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ


Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Yedek Proje Listesi için tıklayınız.
Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu için tıklayınız