2011 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçlandı !

13 Ocak 2012 Cuma 18:05
  • 2011 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçlandı !

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak Teknik Destek Programı başvuru süreci başlatılmıştır.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan teknik destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri Ajans personelinden oluşan bir Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 (iki) destek talebinin Ajansa geç teslim edildiğinden ön incelemeye alınmadan reddedilmesine, 61 (altmış bir) teknik destek talebinin ise nihai değerlendirme aşamasına alınmasına karar verilmiştir.
Bu program kapsamında Nihai Değerlendirme sonucunda başarılı olan 32 (otuz iki) destek talebinin bütçe kısıdı nedeniyle puan sıralaması yapılmış ve 21 (yirmi bir) teknik destek talebinin Asil Listede ve 11 (on bir) teknik destek talebinin de Yedek Listede yer almasına karar verilmiştir.
Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                         13.01.2012 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Asil Liste İçin Lütfen Tıklayınız.
Yedek Liste İçin Tıklayınız.
Elenenleri Listesi İçin Tıklayınız.
Sözleşme Öncesi Bilgi Notu İçin Tıklayınız.