Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

1 Haziran 2012 Cuma 12:19
  • Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor
  • Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor
  • Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor
  • Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor
  • Vali Güvenç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın Celalettin Güvenç başkanlığında Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıda; GAP Eylem Planı revizyonu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar gözden geçirildi. 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yapılan proje başvuruları değerlendirildi ve uygulaması devam eden mali destek programları kapsamında destek verilen projelerin ilerleme durumu hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verildi.

Toplantı öncesi, Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç tarafından şu açıklama yapıldı: “2008 Yılında Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’da açıklanan ve 2008-2012 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı uygulamasında son yıla girildi. Eylem Planının uygulama döneminde GAP Bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi ve kalkınması için ayrılan kaynaklar, yıllık yaklaşık 1 milyar TL’den 4 milyar TL’ye çıktı. GAP Eylem Planı uygulamasında son yıla girilmiş olması nedeniyle, Planı 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilecek. Revizyon ile ilgili ön taslak çalışmalar GAP Bölge Kalkınma İdaresinin koordinasyonunda “katılımcı” bir süreçle Bölgedeki Kalkınma Ajansları tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, Ajansımız tarafından oluşturulan ekipler, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki bütün ilçelerin kaymakamlık ve belediye başkanları ile İl Merkezlerindeki yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek örgütleri ve STK’lar ile yüz yüze görüşmeler yaparak GAP Eylem Planı revizyonu ile ilgili görüş ve önerilerini aldılar. Ayrıca, Ajansımız tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa için hazırlanan 2011-2013 yılları Bölge Planı ile Bölgemiz için yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar gözden geçirildi. Yapılan araştırmalar ve alınan görüş ve öneriler çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa için revizyon önerileri hazırlandı. Bu taslak, Ajansımızın Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna sunulacak ve bu kurullardan görüş ve öneriler alındıktan sonra, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kalkınma Bakanlığı’na gönderilecek. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kalkınma Bakanlığı tarafından da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tekrar GAP Bölgesinde geniş katılımlı toplantılar yapılarak yeni Eylem Planı’na son şekli verilecek.

KOBİ Projelerinin Uygulaması Devam Ediyor

Ajansımız tarafından 2010 yılında 55 KOBİ projesine destek verilmişti. Bu projelerin uygulaması 2011 yılı sonu itibariyle başarılı bir şekilde tamamlandı. 2011 yılında da 62 küçük KOBİ’nin projelerine hibe desteği vermek için sözleşme imzaladık. Şimdiye kadar 3 işletme projelerinin uygulamasını tamamladı. Kalan 59 işletmenin proje uygulamaları devam ediyor. Bu projeler de 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
Bölgemizin ekonomik kalkınması açısından KOBİ’lerin geliştirilmesi, ölçeklerinin büyütülmesi ve rekabet güçleri ile ihracat kapasitelerinin arttırılması son derece önemlidir. Bu nedenle, sanayi ve turizm sektöründeki KOBİ’lere iki yılda sağladığımız destek yaklaşık 23,5 milyon TL. İşletmelerimiz de yaklaşık 25,5 milyon TL eş finansman katkısı sağlıyor. Dolayısıyla, iki yılda Ajansın özel sektöre verdiği destekler, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaklaşık 49 milyon TL’lik bir özel sektör yatırımının gerçekleşmesine katkıda bulundu.
Ajans olarak verilen hibe desteklerinin uygulaması yakından izleniyor ve değerlendiriliyor.

Yeni Teşvik Sistemi İle Bölgemize İlgi Arttı

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 5 Nisan 2012 tarihinde açıkladığı yeni teşvik sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa, 6. Bölgede yer alarak büyük bir fırsat yakaladı. Başbakanımızın açıklamasından sonra, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik yatırım taleplerinde ciddi bir artış gözleniyor. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yatırım için uygun yer arayışları var.

Bin Kişi Yatırım İçin Bilgi Aldı

Bu yatırımların Bölgemize çekilmesi için Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kurulan Yatırım Destek Ofislerimiz tanıtım, destek ve ücretsiz danışmanlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bugüne kadar, teşvik sisteminin Bölgemize getirdiği avantajları anlatmak için düzenlenen toplantılarda ve katılım sağlanan fuarlarda yaklaşık 1.000 kişiye bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.
Yeni teşvik sisteminin açıklandığı 5 Nisan 2012 tarihinden bugüne kadar, teşvik sistemi ile ilgili olarak bilgi almak, uygun yatırım yeri bulmak ve danışmanlık desteği almak üzere, Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine 78 başvuru ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisine 74 başvuru yapıldı. Sektörel olarak baktığımızda, başvuruların tekstil-konfeksiyon, eğitim, tarım ve hayvancılık, gıda, plastik-kimya, inşaat ve yapı malzemeleri, mobilya ile yenilenebilir enerji sektörlerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yeni teşviklerde en üst düzeyde yararlanması için Bölgemizdeki yatırım ortamı ile iklimini ve sanayi altyapısını geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır.”