Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı

1 Haziran 2012 Cuma 17:50
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Ortak Akıl Platformu” olarak işlev gören Kalkınma Kurulu, bu yılın ilk toplantısını Şanlıurfa El Ruha Oteli’nde gerçekleştirdi. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ile STK temsilcilerinin yer aldığı 100 kişilik Kalkınma Kurulu, toplantıda GAP Eylem Planı Revizyonu kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin proje önerilerini, bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyeleri ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Güvenç, Ajansın desteklediği projelerin her geçen gün meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Vali Güvenç, “Ajansların edindikleri tecrübelerle her yıl yenilenen proje teklif çağrıları sonucu başarılı bulunan projeler meyvelerini vermeye başlamış ve etkin izleme yöntemlerinin görülmesiyle Ajanslara yerel ve ulusal kamuoyunda gösterilen ilgi giderek artmıştır. Karacadağ Kalkınma Ajansı, kuruluşunun üçüncü yılında; bir taraftan kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine önemli mali ve teknik destekler sağlarken, diğer taraftan ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimleriyle bölgeye yatırımcı çekmek için tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri sürdürmektedir. Ajansımızın hem Diyarbakır hem de Şanlıurfa illerinin ekonomik gelişmesi için kritik öneme sahip turizm ve sanayi sektörlerine verdiği destekler sanayi ve turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktadır” dedi.

Bölgeye 80,2 Milyon TL’lik Yatırım Gerçekleştirildi

Ajansın Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek gibi farklı araçlarla bölgesel gelişmeye yönelik verdiği desteklerin niteliğini geniş bir yelpazeye yaydığına dikkat çeken Vali Güvenç şunları söyledi: “Bu kapsamda Ajansımızın faaliyette olduğu 2010 ve 2011 yıllarında Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı, Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Destek Programı vasıtası ile toplamda 203 projeye hibe desteği verilmiştir. Ayrıca, 55 kurum ve kuruluş ile STK’ya çeşitli konularda teknik destekler verilmiştir. Bu mali ve teknik desteklerin toplam büyüklüğü 42,2 Milyon TL’dir. Bu Projelere, proje sahipleri de 38 Milyon TL eş finansman katkısı sağlamışlardır. Dolayısıyla, uygulanan projelerle Bölgeye toplam 80,2 TL yatırım kazandırılmıştır. Bölgesel kalkınma hedeflerinin ve stratejilerinin belirlenmesi ve verilecek desteklerin temel çerçevesinin oluşturulması için Kalkınma Ajanslarınca Bölge Planları hazırlanmaktadır. Katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla bölge illerindeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Kalkınma Kurulu üyelerinin katkılarıyla 2011-2013 Bölge Planı hazırlanmış ve Ajansımızın destek faaliyetlerinin esasını oluşturmuştur.

10. Kalkınma Planı ve Bölge Planı Çalışmaları Başlayacak

Önümüzdeki dönemde 2014-2023 yılları arası 10 yıllık dönemi kapsayacak 10. Ulusal Kalkınma Planı ve Bölge Planı çalışmaları başlayacaktır. Bölgemizdeki tüm kesimlerin ve Kalkınma Kurulumuzun bu çalışmaların içinde bulunarak katkı sağlaması gerekmektedir. Yeni Anayasa yazım çalışmaları nasıl gelecekteki Türkiye’nin temel taşlarını oluşturacak ise, bu planlar da ekonomik ve sosyal altyapıya dönük istikameti belirleyecektir. Kalkınma Planı ve Bölge Planlarının dışında Bölgemize doğrudan etkisi bulunan GAP Eylem Planının da önümüzdeki süreçte revize edilmesi beklenmektedir. Bu konuda Ajansımız bölgedeki kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek görüş ve önerilerini almaktadır. Temennimiz bu gayretlerin Bölgemizde tüm kesimlerce desteklenmesi ve sorunların çözümüne herkesin elinden geldiğince katkıda bulunmasıdır”
Toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun “Bölgenin ortak akıl platformu olan Kalkınma Kurulumuz, Ajansımızın faaliyetlerinin belirlenmesinde bize yol gösteren önemli bir konumda bulunmaktadır. Ajans olarak GAP Eylem Planı Revizyonu çalışmalarımızda Kalkınma Kurulumuzun katkılarını görmekteyiz. Ajans olarak 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamındaki projelerimizi bitirdik. 2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı çerçevesinde projelerimiz bütün hızıyla devam ediyor. 2012 yılına ilişkin planlama çalışmalarımız devam ediyor. KOBİ’lere yönelik hibe programlarımızın yanı sıra bölgenin beşeri sermayesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında 9 bin kişiye eğitimlerin verilmesine katkı sağladık. Öte yandan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Kültür ve Tarih Odaklı Turizm Projelerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.


Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirisi İçin Lütfen Tıklayınız