Dfd Programı Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

12 Haziran 2012 Salı 15:52
  • Dfd Programı Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 14 Nisan 2012 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 18 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında 6 (altı) faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 2 (iki) proje teklifi Asil Listede, 4 (dört) proje teklifi Elenen Listede yer almıştır. Başarılı faaliyet teklifleri listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı faaliyet teklfileri listesi onaylanmıştır. Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 2 (iki) faaliyete toplam 87.370.00 TL hibe desteği verilecektir.
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin altında puan aldıkları için başarılı olmayan faaliyet tekliflerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puanlar ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.
Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için Tıklayınız.

Elenen Faaliyet Teklifleri Listesi için Tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için Tıklayınız.

Sözleşme öncesi sunulması gereken belgeler için tıklayınız:

Ek_VI_Mali_Kimlik_Formu_KRCDG

ICRA Beyan_KRCDG

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12.06.2012            

                                                                                       AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ