Vali Güvenç: Amacımız Bölgemizde Sanayi ve Turizmi Geliştirmek!

31 Ekim 2012 Çarşamba 10:13
  • Vali Güvenç: Amacımız Bölgemizde Sanayi ve Turizmi Geliştirmek!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç başkanlığında Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Eylül 2012 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerin ele alındığı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Celalettin Güvenç, “Bilindiği gibi, Ajansımız tarafından 2010 ve 2011 yıllarında proje teklif çağrıları çerçevesinde projelere destek verildi.

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde bu projelerin uygulamalarının yakından izlenmesi, değerlendirilmesi ve ödemelerinin yapılması çalışmalarına devam edilmiştir. 2010 yılında KOBİ’lere yönelik başlattığımız Ekonomik Gelişme Mali Destek Programının uygulaması 2011 yılı sonu itibariyle tamamlandı. Bu program kapsamında başarılı bir şekilde uygulanan toplam 55 projenin tanıtımı için bir katalog hazırladık. 2010 yılında başlattığımız Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sözleşmesi devam eden 22 projenin 10’u tamamlanmış durumda. 12’sinin de 2012 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. 2011 yılında da küçük KOBİ’lere yönelik başlattığımız Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 60 küçük KOBİ’nin projelerine hibe desteği vermek için sözleşme imzalamış durumdayız. Şimdiye kadar 7 işletmemiz projelerinin uygulamasını tamamladı. Kalan 53 işletmenin proje uygulamaları devam ediyor. Bu projeler de 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 2011 yılında başlattığımız Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 15 proje için sözleşme imzaladık. Bu projelerin de uygulaması başlamış durumda ve 2013 yılı içerisinde bu projelerin tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, gerek 2011 ve gerekse 2012 yıllarına ait Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programlarımızın uygulamaları devam ediyor.

19 Milyon TL Hibe Desteği İçin İlana Çıkacağız!

Bildiğiniz gibi, gerek ülkemizin ve gerekse Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için özel sektörün geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılması son derece önemlidir. Ajans olarak Bölgemizdeki özel sektör yatırımlarının arttırılması ve işletmelerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi için 2 mali destek programı uyguladık. Bu programlar kapsamında 115 işletmemizin projesine % 50’ye kadar hibe destekleri verdik. Ajansımız tarafından sadece özel sektöre verilen hibe desteklerinin toplamı 24 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ’lere 13. Milyon TL Hibe Desteği Vereceğiz

Şimdi de özellikle küçük işletmelerimiz ve girişimcilerimize 13 milyon TL daha hibe vermek için Ekim ayının ikinci yarısında proje teklif çağrısına çıkacağız. Amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirimesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması, böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.

Yatırımcı ve girişimcilerimizi, Ajansın destek sistemini öğrenmek için verilecek eğitimlere katılmaya ve proje hazırlayarak bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum. Bu desteklerle ilgili bilgileri Ajansımızdan ve Yatırım Destek Ofislerimizden alabilir veya Ajansımızın internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Bölgemizde Sanayi Altyapısını Geliştireceğiz!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca, mevcut OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü ve yeni kurulacak organize sanayi alanlarının teşvikine katkı amacıyla bu yıl içerisinde Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı için teklif çağrısına çıkacağız. Bu amaçla, yaklaşık 3 milyon TL kaynak ayırdık.

Turizm Altyapısı İle Birlikte Bölgede Turizm Girişimciliği de Geliştirilmelidir!

Zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da turizm altyapısının geliştirilmesi gerek Ajansımız, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve STK’lar son yıllarda önemli projeler gerçekleştiriyor. Hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da başlatılan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, “turizm” odaklı olarak sürdürülüyor. Yaklaşık 54 alt sektörü tetikleyen turizmden Bölge olarak hak ettiğimiz payı almamız için bir taraftan altyapıyı geliştirirken, aynı zamanda bu alandaki özel sektör yatırımları ile girişimciliği geliştirmeliyiz. Sahip olmakla öğündüğümüz gençlerimiz için turizm sektöründe önemli girişimcilik fırsatları olduğunu düşünüyoruz. 

Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmek için daha önce 2 mali destek programı uyguladık. Bu amaçla, şimdiye kadar Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 37 projeye 17 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu projelerin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise devam ediyor. Bu yıl da turizm altyapısının geliştirilmesi için 3 milyon TL daha kaynak ayırdık ve Ekim ayı içerisinde teklif çağrısına çıkacağız.

Yeni Teşvik Sistemi İle Bölgemize Yönelik İlgi ve Yatırımlar Arttı!

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Nisan 2012 tarihinde açıkladığı ve 19 Haziran 2012 tarihinde uygulama kararı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni teşvik sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa, 6. Bölgede yer alarak büyük bir fırsat yakaladı. Başbakanımızın açıklamasından sonra, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik yatırım taleplerinde ciddi bir artış gözleniyor. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yatırım için uygun yer arayışları var. Hâlihazırda yatırım kararı alan yatırımcılarımız mevcut. Teşvik Kararnamesini 1 Ocak 2012’den sonraki yatırımları kapsıyor. 1 Ocak - 31 Ağustos 2012 döneminde Diyarbakır’da yatırım yapmak üzere 53 firma Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) aldı. Bu belgeler ile öngörülen yatırım tutarı 242.896.671,00 TL ve istihdam ise 1.668 kişidir. Alınan YTB’lerin sektörel dağılımına bakıldığında imalat sanayisinde özellikle inşaat ve yapı elemanları sektörü ile mobilya sektörü öne çıkmaktadır.

Aynı dönemde Şanlıurfa’da yatırım yapmak üzere 55 firma Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Bu belgeler ile öngörülen yatırım tutarı 383.655.062,00 TL ve istihdam ise 2.100 kişidir. Alınan YTB’lerin sektörel dağılımına bakıldığında imalat sanayisinde özellikle inşaat ve yapı elemanları ile tekstil sektörleri öne çıkmaktadır. Özel sektör yatırımlarının Bölgemize çekilmesi için Ajansımıza bağlı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kurulan Yatırım Destek Ofislerimiz tanıtım, destek ve ücretsiz danışmanlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. 

1 Ocak - 31 Ağustos 2012 döneminde, teşvik sistemi ile ilgili olarak bilgi almak, uygun yatırım yeri bulmak ve danışmanlık desteği almak üzere, Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine 149 başvuru ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisine 141 başvuru yapıldı. Sektörel olarak baktığımızda, başvuruların tekstil-konfeksiyon, çağrı merkezi, eğitim, tarım ve hayvancılık, gıda, plastik-kimya, inşaat ve yapı malzemeleri, mobilya ile yenilenebilir enerji sektörlerinde yoğunlaştığını görüyoruz.

Yeni teşvik sisteminde Kalkınma Ajanslarına da bazı görevler verildi. Buna göre; “genel teşvik” başvuruları doğrudan Kalkınma Ajanslarına yapılabiliyor. Ajans olarak gerekli hazırlıkları yaptık. 23 Temmuz 2012 itibariyle süreç başlamış durumda. Ayrıca, Bölgemizde verilen teşviklerin izlenmesi ve altı aylık periyotlarla Ekonomi Bakanlığına raporlanması ile verilen teşvik belgelerinin tamamlanma vizelerinin yapılması da Ajansımızca gerçekleştirilebilecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yeni teşviklerde en üst düzeyde yararlanması için Bölgemizdeki yatırım ortamı ile iklimini ve sanayi altyapısını geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır.

Ajansımız ISO 9001 ve 27001 Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgelerini Almaya Hak Kazandı!

Ajansımız, kurumsallaşma adına çok önemli bir adım olan “Kalite Yönetim Sistemleri” oluşturma konusunda bir yılı aşkındır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) yapılan belgelendirme başvurusu üzerine, TSE Denetim Heyeti tarafından gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda, Ajansımız, ISO 9001 ve 27001 Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelerini almaya hak kazanan ilk Ajans oldu.