Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı

19 Kasım 2012 Pazartesi 16:09
  • Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı
  • Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı
  • Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı
  • Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı
  • Büyükşehir Olmaya Hazırlanan Şanlıurfa Kentsel Dönüşümü Tartıştı

Yeni dönemde büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa, kentsel dönüşümü tartıştı. Şanlıurfa’daki kamu kurum-kuruluşları ile STK’lar, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2014-2018 Bölge Planı çerçevesinde düzenlediği “Kentleşme, Yaşam Kalitesi ve Kentsel Dönüşüm Danışma Toplantısı”nda bir araya geldi.

Şanlıurfa Hilton Garden In Otel’de gerçekleştirilen ve Moderatörlüğü Atılım Üniversitesi Kentleşme Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin tarafından gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi, Suruç Belediyesi, Birecik Belediyesi, Siverek Belediyesi, Viranşehir Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Harran Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Harran İİBF, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Yerel Gündem 21, Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliğiile GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Hikmet Haspolatlı, tarafından yapılan sunumda Bakanlığın görev ve yetkileri, kentleşme, planlama ve çevreye ilişkin temel faaliyetleri, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve kanun kapsamında yürütülen iş ve işlemler hakkına bilgiler verildi.

Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu ise belediye tarafından yürütülen Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi, Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kızılkoyun Kentsel Yenileme Projesi hakkında sunum yaptı. Karacadağ Kalkınma Ajans uzmanlarından Zuhal Çelebi, Ajansın gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda bir sunum gerçekleştirdi.  Sunumların ardından gün boyunca kurum temsilcileri Şanlıurfa’nın kentsel dönüşümü ve daha yaşanabilir mekânların oluşturulması için çözüm önerilerini sundular. Toplantı sonucunda katılımcıların uzlaştığı noktalar şunlar: 

Kentsel Rant Adil Dağılmalı: Kentsel dönüşüm uygulamaları kimi zaman tedirginlik yaratan unsurlar taşımaktadır. Bunun önüne geçilmesi için dönüşüm çalışmalarında insan unsurunu dikkate alan bir yaklaşım geliştirilmelidir. Fiziksel dönüşüm kadar sosyo-ekonomik dönüşüm, istihdam olanaklarının yaratılması ve kentlileşme süreci de önemlidir. Kentsel rantın kentliler arasında adil dağılımının sağlanması için yenilikçi yöntemler geliştirilmelidir. 

Yapı Denetimleri Gerçekleştirilmeli: Kent içerisinde piyasa mekanizması eliyle dönüştürülen alanlarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle yeni gelişme alanlarında, dere yataklarında, sel ve heyelan riski taşıyan alanlarda, yapı denetim süreciyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Çöküntü alanlarının dönüşüme tabi tutulması kadar, bu tür alanlardaki yapılaşmaların denetim altına alınması gerekmektedir. 

Dönüşüm Katılımcı Olmalı: Kent içerisindeki Karaköprü gibi sorunlu alanlarda kentsel dönüşüm süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği kent içerisindeki karar vericilerin eşgüdümü ve katılımcı süreçlerle belirlenmelidir. Ayrıca tarım alanlarının üzerindeki yapılaşma baskıları gibi sorunların aşılması için kent bütününde bir planlama çalışması gerçekleştirilmelidir. 

Büyükşehir Yasası Dikkate Alınmalı: Yeni büyükşehir yasasının getireceği değişimleri de dikkate alan, kentin üst ölçekli nazım plan çalışmalarının bir an önce başlatılması ve kentte gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin bir üst stratejik çerçeve eşliğinde ele alınması gerekmektedir.