Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!

21 Kasım 2012 Çarşamba 14:51
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!
  • Diyarbakır’daki İşsizlik Masaya Yatırıldı!

Diyarbakır’ın en önemli sorunlarının başında yer alan işsizlik, uzmanlar tarafından tartışıldı. Diyarbakır’daki kamu kurum-kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ile STK temsilcileri, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2014-2018 Bölge Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlediği “İstihdam Ve İşgücü Piyasası Diyarbakır Danışma Toplantısı”nda bir araya geldi.

Moderatörlüğü Dicle Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Özgür Polat tarafından gerçekleştirilen toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TÜİK Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİAD), Diyarbakır Girişimci İş Adamları Derneği (DİGİAD), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD), Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD), Müstakil İş Adamları Derneği Diyarbakır Şubesi (MÜSİAD) Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş Kadınları (DOGÜNKAD), HAK-İŞ, MEKSA Vakfı ile Kınalı Eller Kadın Derneği yetkilileri katıldı. Toplantında konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, “Diyarbakır % 20,6 işsizlik oranı ile 2009 yılında Türkiye’de Adana’dan sonra en yüksek işsizliğin yaşandığı ilimizdi. 2010’da bu oran % 13,5’e indi. Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı kapsayan ve Karacadağ Kalkınma Ajansımızın sorumluluk alanına giren TRC2 Bölgesi’nde işsizlik oranı 2011’de % 8,5’e düştü. Diyarbakır’da özellikle hizmet sektörünün son yıllarda hızla gelişmesi, hükümetin uyguladığı teşvik politikaları ile Ajansımızın da dâhil olduğu kurumların çalışmaları sayesinde yatırımların artması, işsizliğin düşmesine katkı sağlamıştır. Ancak burada önemli olan düşen işsizliğin düşme eğilimine devam etmesi ve bu düşüşün sürekliliğini sağlamak. Bunun da yolu Diyarbakır’da sanayi yatırımların artmasından ve yeni yatırımcıları bölgeye çekmekten geçiyor” dedi. 

Toplantıda Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanlarında Erhan Demircan, İstihdam ve İşgücü Piyasası konulu bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uzmanlarından Göktan Görmezöz ise, İş Piyasası ve İş Kur başlıklı sunumunda dünya ve Türkiye işsizlik konusunda yaşanan gelişmeleri aktardı. Toplantının Moderatörü Dicle Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Özgür Polat, “Genç İşgücü” konulu sunumunda özellikle gençler arasında yaşanan yoğun işsizliğin biran çözülmesi için uygun politikaların geliştirilerek hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantı sonrası hazırlanacak rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Diyarbakır ile Şanlıurfa için hazırlayacağı 2014-2018 Bölge Planı’na ve Kalkınma Bakanlığınca hazırlanacak 10. Kalkınma Planına katkı sağlayacak. 

Sunumların ardından gün boyunca kurum temsilcileri aşağıdaki sorunlara ilişkin görüşlerini paylaştılar.   

• Türkiye'de ve bölgemizde işgücüne katılımın önümdeki engelleri aşmak için neler yapılmalıdır? 

• Bölgemizde işsizlik oranının düşürülmesine yönelik ne tür tedbirler alınmalıdır? 

• Kadınların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmek için neler yapılmalıdır ve ne gibi önlemler alınmalıdır? 

• Kadınların eğitim imkânlarından daha fazla yararlanması için neler yapılmalıdır? 

• Kadınların işgücü piyasasına katılımını, istihdam edilmelerini ve istihdamlarını sürdürmelerini destekleyici ne tür politikalar uygulanmalıdır?

• Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarında, istihdam edilmelerinde ve istihdamlarını sürdürmelerinde ne tür politikalar uygulanmalıdır? 

• Engellilerin işgücüne katılımı teşvik etmek ve iş hayatına katılımlarını artırmak için neler yapılmalıdır? 

• Kayıt dışı istihdam oranlarının makul seviyelere çekilebilmesi için alınması gereken temel önlemler, yeni politikalar ve proje bazlı çalışmalar neler olmalıdır?

• Mevsimlik işçilikte yaşanan kayıt dışı istihdam sorunu nasıl çözülebilir?

• Ücretsiz aile işçiliği nasıl kayıt altına alınabilir?

• İşgücü piyasasının talep ettiği vasıf düzeyi ile eğitim kurumlarının müfredatları ve eğitim yöntemleri nasıl uyumlulaştırılmalıdır?

• İstihdam edilen, istihdam edilemeyenler ve işgücüne hazırlananların vasıf düzeyi ile piyasanın talep ettiği düzey arasındaki farkın kapatılması için neler yapılmalıdır?

• İstihdamı artırmaya yönelik mevcut uygulamalar ve projeler hangi başlıklarda nasıl iyileştirilmelidir?

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nasıl daha etkin hale getirilmeli ve Kurul üyelerinin daha fazla katkı sağlaması için neler yapılmalıdır?

• İşgücü arz ve talebinin daha etkin şekilde uyumlaştırılması için Özel İstihdam Büroları daha aktif hale getirilebilir mi ve bu konuda neler yapılmalıdır?

• Türkiye İş Kurumu’nun aktif işgücü piyasası politikalarının etkinliği nasıl arttırılmalıdır?