Diyarbakır Lojistik Merkezi Raporunda Sona Yaklaşıldı

25 Aralık 2012 Salı 18:29
  • Diyarbakır Lojistik Merkezi Raporunda Sona Yaklaşıldı
  • Diyarbakır Lojistik Merkezi Raporunda Sona Yaklaşıldı
  • Diyarbakır Lojistik Merkezi Raporunda Sona Yaklaşıldı
  • Diyarbakır Lojistik Merkezi Raporunda Sona Yaklaşıldı

Ulaşım ve ticaretin merkezi konumundaki Diyarbakır’ın, lojistik açısından sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye yönelik hazırlanan Diyarbakır İli Lojistik Strateji Belgesi ve Lojistik Merkez / Karalimanı Ön Fizibilite Raporu’nun sunum toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen fizibilite toplantısına Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Genel Sekreteri Murat Birkan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Büyüktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karakaş, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Şeyhmus Gürbüz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası: Genel Sekreter Mehmet Aslan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odları Birliği: Genel Sekreter Murat Birkan, Diyarbakır Ticaret Borsası: Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Ayhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü: Müdür Hayrettin Bahçivancı, Diyarbakır Ticaret Müdürlüğü: Müdür Tuncay Baysülen, Diyarbakır OSB Müdürlüğü: Başkan Vekili Beşir Yılmaz ve Müdür Mehmet Özel katıldı.

Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız bu gibi toplantıların Diyarbakır İli için çok önemli olduğunu belirterek “Öncelikle hepinize bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim. Lojistik çalışmaların son durumu hakkında bilgi alacağımız bu toplantıda daha verimli olunması için neler yapılacağı konusunda bilgi alışverişi yapacağız. Diyarbakır bulunduğu konum itibari ile çok önemli bir noktada olup Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi ve yatırım yapmak için talepte bulunan işletmelere alan sağlanmış olacak böylelikle vatandaşlarımıza istihdam sağlanarak iş ve aş bulma olanağı sunulmuş olacaktır” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç ise Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın böyle bir konuda çalışma yapmasını önemli bulduklarını söyledi. Toplantıda Lojistik Merkez Fizibilite Raporunu hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Prof. Dr. Okan Tuna ve Yrd. Doç. Dr. Fevzi Filik: Lojistik kavramı, Lojistik Köy/Merkez tanımı, Tedarik Zinciri, Lojistik Merkez kurma kriterleri ve yararları, Türkiye'de Lojistik Merkez mevzuatı konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Ayrıca raporun sonucunda Diyarbakır İli Lojistik Merkez Strateji Belgesi, Diyarbakır Lojistik sektörünün Misyon ve Vizyonu ortaya konulmuştur. Raporun oluşturulması sırasında 80 firma ile yapılan anket sonuçları katılımcılarla paylaşılmış; bunun sonucunda Diyarbakır'dan dışarıya sevk edilen yıllık ürün miktarı 6,8 milyon ton, dışarıdan Diyarbakır'a gelen yük miktarı ise yıllık 8,6 milyon ton olarak belirlenmiştir.
Yer Konusunda Alternatifler Tartışıldı
Toplantıda Lojistik Merkez alternatif yer önerileri tartışılmış ve merkezin demiryoluna yakın bir yerde kurulması gerekliliği ifade edilmiştir. Kurulacak merkez için oluşacak toplam maliyetin 10,5 milyon Euro olacağı belirtilmiştir. Raporun sunumunun ardından DTSO Genel Sekreteri Mehmet Aslan Silvan Brajının bitmesi ve GAP'ın etkisiyle Diyarbakır'ın tarımsal merkez olacağını bu nedenle Lojistik Merkez düşünülürken bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıları görüş öneriler paylaşıldı, sonuç rapor son hali verecek.