19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!

30 Aralık 2012 Pazar 19:41
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 19 Milyon Tl Hibe İçin 276 Proje Başvurusu Yapıldı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2013 Yılında verilecek destekler için 15 Ekim 2012 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı, Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında 3 programla Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştı. Son başvuru tarihi 28.12.2012 Cuma günü saat 20.00 olan Mali Destek Programları kapsamında;Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, proje başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

2013 Yılı Proje Başvuru Sürecini Tamamlayan ve Online Başvuru Alan İlk Ajans Olduk!

Kalkınma Ajansları tarafından 2013 yılında verilecek mali destekler için en erken ilana çıkan ve başvuru sürecini en erken tamamlayan Ajans durumundayız. Ayrıca, bu yıl ilk kez online olarak başvurular yapıldı. Dolayısıyla, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen KAYS online başvuru sistemini test eden ilk Ajans olduk. Bilindiği gibi, 15 Ekim 2012 tarihinde Proje Teklif Çağrısını ilan ettik. Daha sonra programlardan olabildiğince fazla kesimin haberdar olması için bilgilendirme toplantıları yaptık. Proje hazırlamak isteyenlere yönelik Proje Hazırlama Eğitimleri verdik. Gerek afiş ve bilbordlarla, gerekse yazılı ve görsel medya yoluyla reklam ve tanıtım çalışmaları yürüttük.Çalışmalarımız sonuç verdi ve son başvuru tarihi olan 28 Aralık 2012 tarihi itibariyle toplam 276 proje teklifi aldık. Bu proje başvurularının 139’u Diyarbakır’dan ve 137’si ise Şanlıurfa’dan geldi.

KOBİ’lerin Ölçeklerini Büyütüyoruz!

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan küçük KOBİ’lerin ve girişimcilerin desteklenmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi ile daha rekabetçi bir duruma getirilmelerinin amaçlandığı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında teslim alınan 227 proje başvurusunun 183’ü tüzel kişiliği haiz işletmelerden gelirken 44’ü gerçek kişiler tarafından yapıldı. Bu projeler için ayırdığımız bütçe 13 milyon TL. 

Sanayi Altyapısını Geliştireceğiz!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor.
Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da ilave OSB’lerle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ayrıca, mevcut OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü ve yeni kurulacak organize sanayi alanlarının teşvikine katkı amacıyla Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı için teklif çağrısına çıktık. Bu amaçla, yaklaşık 3 milyon TL kaynak ayırdık. Bu programa 11’i Diyarbakır ve 10’u Şanlıurfa’dan olmak üzere toplam 21 Proje Başvurusu yapıldı.

Turizm Altyapısını İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyoruz!

Zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da turizm altyapısının geliştirilmesi gerek Ajansımız, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve STK’lar son yıllarda önemli projeler gerçekleştiriyor.
Hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da başlatılan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, “turizm” odaklı olarak sürdürülüyor.
Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmek için Ajans olarak 2010 ve 2011 yıllarında 2 mali destek programı uyguladık. Bu amaçla, şimdiye kadar Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 37 projeye 17 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu projelerin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise devam ediyor.
Bu yıl da turizm altyapısının geliştirilmesi için 3 milyon TL daha kaynak ayırdık. Bu programa da 10’u Diyarbakır’dan ve 18’i Şanlıurfa’dan olmak üzere toplam 28 Proje Başvurusu yapıldı.

Başvurular Bağımsız ve Tarafsız Bir Şekilde Değerlendiriliyor!

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje teklifleri, Kalkınma Ajansları Proje Destekleme Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek. Yapılacak Teknik ve Mali Değerlendirmeler sonrasında başarılı proje sahipleriyle Mart ayında sözleşme imzalanması planlanmaktadır.
Bu vesileyle; proje hazırlayarak destek programlarımıza başvuruda bulunan gerçek kişiler, mikro ve küçük işletmeler, yerel yönetimler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar, STK’lar ile başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için başvuru öncesi ve süresince iş adamlarına ve potansiyel yararlanıcılara gerekli teknik desteği sağlayan Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Ajans personeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri çalışanlarına teşekkür ediyorum.