Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu

23 Ocak 2013 Çarşamba 18:12
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu
 • Ajansımız Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Çalıştayda Buluşturdu

Karacadağ Kalkınma Ajansı, sorumluluk alanına giren Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin gelecek 10 yılını belirleyecek Bölge Planı çalışmalarına sektörel bazda yaptığı çalıştaylar ile hız verdi. Diyarbakır'da yapılan Tarım Çalıştayına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Bankası, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, GAPUTAEM, Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Zirai Mücadele Müdürlüğü, Kalkınma Merkezi Derneği, Sur Ziraat Odası Başkanlığı... gibi, kamu ve özel sektör ile STK temsilcileri katıldı.

Diyarbakır The Green Park Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Bölge Planı çalışmalarını Tarım Çalıştayı düzenleyerek sürdürdüklerini belirterek, “2013 yılının sonu itibariyle mevcut 9. Ulusal Kalkınma Planı ve Bölge Planının uygulama süresi dolmaktadır. Kalkınma Bakanlığının verdiği yetkiyle, yeni dönem bölge planlar 2014-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde Ajans olarak Bölge Planı hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 9 çalıştay gerçekleştireceğiz. 31 Ocak 2013’e kadar sürecek çalıştaylarımızın ilkini Diyarbakır Tarım Çalıştayını düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Tarım sektöründeki kamu, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve STK temsilcilerini bir araya getiren çalıştayımızda tarımın sorunlarının tespit edilmesi ve uygun çözüm önerilerinin katılımcı bir yöntemle tartışılarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Ortak akıl ile olgunlaştırılacak bu fikirleri Bölge Planına yansıtacağız” dedi.

Çalıştayın moderatörlüğünü yürüten TEB Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Çakmak, tarım sektörünün "satabileceğini üretmesi" gerektiğini söyledi. Sektörün son dönemde değişim geçirdiğine dikkat çeken Çakmak, şunları kaydetti: “Diyarbakır değişime ayak uydurmalı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede tarımsal destekler ile gerçekleştirilen projeler mutlaka sürdürülebilir olmalı. Yoksa günümüz dünyasında bu tip yatırımların yeri yok.”

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Diyarbakır kent merkezine yönelik çalıştaylar 25 Ocak 2013’e kadar The Green Park Otel’de gerçekleştirilecektir. Sektör ve tematik alanlara ilişkin geliştirilen anketler katılımcılar tarafından doldurulacak, sektöre/tematik alana ilişkin sorun ve gelişme alanları belirlenerek önceliklendirilecektir. İlçelere yönelik çalıştaylar ise, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Ergani, Silvan ve Bismil ilçeleri için yapılacak çalıştaylar ilçe merkezlerinde düzenlenecektir. Çüngüş, Çermik, Eğil, Dicle, Çınar, Hani, Kocaköy, Lice, Kulp ve Hazro ilçeleri için yapılacak çalıştaylar Diyarbakır merkezde düzenlenecek.