Ajansımızın Online Proje Hazırlama Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

22 Ocak 2021 Cuma 11:14
  • Ajansımızın Online Proje Hazırlama Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ajansımız, bölgemizde proje kültürünün gelişmesi adına gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında sürdürdüğü eğitim çalışmalarına pandemi sürecinde de kesintisiz devam ediyor.

Kendi personeli aracığıyla online Proje Hazırlama Eğitimlerini (PCM) veren Ajansımız, son olarak 22 kişinin PCM eğitimi almasını sağladı. Toplam 30 saat süren eğitimde Proje, Program ve Hibe Programı Tanımları, Proje Geliştirmenin Aşamaları, Proje Döngüsü Yönetimi, Analiz, Planlama, Finansman, Uygulama, Değerlendirme, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Faaliyet Planı, Mantıksal Çerçeve Matrisinin Proje Başvuru Formuna Entegrasyonu, Bütçe ve Bütçe Tanımları ve Başvuru Formunun KAYS'tan Doldurulması konuları katılımcılarla paylaşıldı.

4 gün boyunca toplam oplam 30 saat süren eğitimde katılımcılara Proje, Program, Proje Geliştirmenin Aşamaları, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, Analiz (PESLE, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri), Planlama, Faaliyet Planı ve İş Paketi hazırlama, Gantt Şeması, Takım yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Bütçe ve Başvuru Formunun KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.