Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Ön Başvuruları Başladı!

29 Ocak 2021 Cuma 10:16
  • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Ön Başvuruları Başladı!

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Ön Başvuruları Başladı! Ajansımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizde kalkınmanın yerelden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktadır.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) yerelde Ajansımız tarafından koordine edilmektedir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. 2021 yılı için bu programlara başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.

 

İlk aşamada 26 Şubat 2021 tarihine kadar ön başvurular/proje fikirleri alınacak ve proje havuzu oluşturulacaktır. Daha sonra uygun bulunan proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nihai başvuruların alınması Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Proje fikirleri https://fikir.karacadag.gov.tr/ üzerinden sisteme girilecek olup ayrıntılı bilgi için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:

Bilgi Notu için tıklayınız.


Karacadağ Kalkınma Ajansı

Program Yönetim Birimi


E-posta adresi

: pyb@karacadag.gov.tr


Telefon

: 0 412 237 12 16/17