Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

25 Mayıs 2013 Cumartesi 11:35
  • Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek Uzman Personel alımı amacıyla yapılan PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS/YDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda 11 (onbir) aday 23 Mayıs 2013 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) davet edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirme sonucuna göre, aşağıdaki adaylar sınavda başarılı olmuştur.

UZMAN PERSONEL (MAKİNE MÜHENDİSİ) KAZANAN LİSTESİ

S.N.

Adı

Soyadı

Üniversite

Bölüm

1

MEMET

AVCİ

ODTÜ

Makine Mühendisliği

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; Makine Mühendisi olarak 1 (bir) aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanda başka aday olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

UZMAN PERSONEL (ULUSLARARASI İLİŞKİLER) KAZANAN LİSTESİ

S.N.

Adı

Soyadı

Üniversite

Bölüm

1

ELVAN

AKSOY

Dokuz Eylül Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

2

IŞILAY

KOÇ

Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; Uluslararası İlişkiler branşında 2 (iki) aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanda 70 (yetmiş) ve üstü puan alan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenmemiştir.
Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; İktisat branşında hiçbir aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunamamıştır.
Sözlü Yarışma Sınavını kazanan adaylarla ilgili olarak bundan sonraki süreç aşağıdaki gibi olacaktır.
Ajans Yönetim Kurulunca, sınavda başarılı olan adayların Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 14/ğ maddesine göre işe alınması ile ilgili karar alındıktan sonra, Ajans Genel Sekreterliğince adayların adreslerine “Göreve Başlama İçin Çağrı” gönderilecektir.
Göreve Başlama İçin Çağrıyı alan adayların Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 16/2 nci maddesi uyarınca bu çağrının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgelerle birlikte sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.05.2013

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ