2013 Dfd Temmuz Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

13 Ağustos 2013 Salı 11:31
  • 2013 Dfd Temmuz Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

Ajansımız tarafından 2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Nisan 2013 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 01 Temmuz-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında 4 (dört) faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 3 (üç) faaliyet teklifi asil listede,1 (bir) faaliyet teklifi ise elenen listede yer almıştır. Başarılı faaliyet teklifleri listesi değerlendirme raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 3 (üç) faaliyete toplam 125.500,00 TL hibe desteği verilecektir.

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin altında puan aldığı için başarılı olmayan faaliyet teklifi sahibine elenme gerekçesi ve aldığı puan ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır. 

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  gün içerisinde, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerinin, sözleşmeyi imzalamak üzere talep edilen belgelerle birlikte Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Ön Ödeme Talep Formu için tıklayınız.

Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

İcra Beyan Formu İçin tıklayınızı

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.08.2013          

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ