Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı

9 Eylül 2013 Pazartesi 09:12
  • Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı
  • Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı
  • Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı
  • Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı
  • Ajans Yönetimi 2014 Programlarını Ele Aldı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 2014 Yılında uygulayacağı programları ele aldı. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit Kıraç başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın Celalettin Güvenç ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Sayın Celalettin Güvenç, toplantıya katılan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç ve Ajans Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Ajansın Diyarbakır ve Şanlıurfa’da önemli hizmetlere imza attığını belirten Vali Güvenç, bu hizmetlerini aynı şekilde devam ettireceklerini dile getirdi.

Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cahit Kıraç ise toplantıya ev sahipliğini yapan Vali Celalettin Güvenç’e teşekkür etti. Vali Kıraç, kalkınma ajanslarının ülkedeki yatırım iklimini iyileştirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda özel sektörle kamu sektörünü ortak hareket ettirmek için oluşturulmuş ve tüm dünyada uygulanan yapılar olduğunu söyledi. Vali Kıraç, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri olarak da müşterek sorunları çözmek için kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın diğer illerde olduğu gibi bu iki ilde de koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi. Toplantı sonrası Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı:

Kalkınma Ajansları, Bölgelerin İhtiyaç ve Potansiyellerini Katılımcı Bir Süreçle Belirliyor!

Ülkemizde kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan ve Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine hizmet veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, yerel kalkınma sürecine katkı sağlayan önemli bir aktör. Bilindiği gibi, 9. Ulusal Kalkınma Planı dönemi bu yıl sona eriyor. 2012 yılından itibaren, 10. Ulusal Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başladı ve hazırlanan Plan Temmuz 2013 ayında TBMM’de kabul edildi. 

Bu Planın hazırlanması sürecinde, Kalkınma Ajansları oldukça etkin rol aldılar ve yerelin ihtiyaç ve taleplerini Ulusal Kalkınma Planına yansıtmaya çalıştılar. Ulusal Kalkınma Planı çalışmalarına paralel olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa için 2023 hedefli Bölge Planı hazırlama süreci Ajansımız tarafından yönetildi. Katılımcı bir yöntemle, Bölgemizin ihtiyaç ve potansiyellerini tespit etmeye ve yaşanan sorunlara etkin çözümler üretmeye yönelik olarak çeşitli araştırma, anket, çalıştay ve toplantılar gerçekleştirildi. Hazırlanan Mevcut Durum Raporu, Analiz Raporu ve Bölge Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı’na sunuldu. Aynı zamanda, Ajansın internet sitesinde (http://2023.karacadag.org.tr/) tartışmaya açıldı. Bu konuda, her kesimden katkı, görüş ve öneri bekliyoruz. Bölge Planımızın, Kalkınma Bakanlığınca yılsonuna kadar onaylanması ve bundan sonraki süreçte Bölgemizin kalkınmasına yönelik adımlarda temel referans belgesi olması öngörülüyor.

378 Projeye Mali ve Teknik Destek!

Karacadağ Kalkınma Ajansı, proje bazlı destek sağlayan bir kurum. 2010 yılından beri toplam 378 projeye hibe ve teknik destek verildi. Programlarımızın bir bölümü tamamlandı. Bir bölümü ise halen devam ediyor. Bu projeler için tahsis edilen toplam kaynak 60,5 milyon TL. 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Özel Sektörün Gelişmesi Önemli! 

Sadece merkezden aktarılan kaynaklarla bir bölgenin kalkınması ve gelişmesi mümkün değildir. Sürdürülebilir bir kalkınma için Bölgede özel sektör yatırımlarını teşvik etmeli ve mevcut yatırımları da geliştirmeliyiz. Bilindiği gibi, ekonomimizin bel kemiği KOBİ’lerdir. Ancak gerek Diyarbakır ve gerekse Şanlıurfa’daki KOBİ’lerin % 92’si 50 kişiden daha az işçi çalıştıran küçük işletmeler. Bu yıl sözleşme imzaladığımız 94 projenin 70'i KOBİ'lere ait projelerdir. KOBİ'lere % 50’ye kadar hibe desteği veriyoruz. 70 projeye verilecek toplam hibe miktarı 13 milyon TL. Proje sahipleri de, 13,7 milyon TL eş finansman katkısı sağlıyor. Dolayısıyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaklaşık 26,7 milyon TL özel sektör yatırımı gerçekleşecek. 

Amacımız; İstihdamı Arttırmak!  

Projelerdeki temel amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarına destek vermek, fiziki ve beşeri altyapılarını geliştirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, katma değerli mal üretim kapasitelerini arttırmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni iş alanları ile istihdam olanakları oluşturmaktır. Uygulaması 2013 sonuna kadar tamamlanacak olan bu projelerle yaklaşık 850 kişilik ek istihdam sağlanacağını öngörüyoruz.

Yatırımcı Çekmek İçin Sanayinin Altyapısını Geliştirmeliyiz!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımcılar için uygun sanayi alanları oluşturulmadan, büyük yatırımcıları Bölgeye çekmek mümkün değildir. Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü ve ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 

Ayrıca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hızla ilerleyen Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merdiven altı üretim yerine, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Küçük Sanayi Siteleri (KSS) oluşturmak amacı doğrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.

Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü amacıyla, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 11 projeye yaklaşık 5 milyon TL hibe desteği veriyoruz. Bu projelerle, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan 1. ve 2. OSB'lerle, Viranşehir OSB, Bismil-Hilvan ve Suruç KSS'ler, Diyarbakır Metal İşleri KSS ile Diyarbakır'da yeni kurulacak Mermerciler-Metalciler ve Gıda KSS'lerin altyapılarının geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Bölgemizde Turizm Altyapısı İçin Önemli Projeler Yürütülüyor!

Bilindiği gibi, zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olan "Kadim Kentler" Diyarbakır ve Şanlıurfa’da turizm altyapısının geliştirilmesi için gerek Ajansımız, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve STK’lar son yıllarda önemli projeler gerçekleştiriyor. Hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, “kültür ve turizm” odaklı olarak sürdürülüyor. Bu Program kapsamında, Diyarbakır'da 7 ve Şanlıurfa'da 3 projenin uygulaması devam ediyor. Bu Programın izleme ve değerlendirmesini de Ajansımız yapıyor. Önceki yıllarda Ajans olarak yaklaşık 17 milyon TL kaynak aktardığımız turizm altyapısının geliştirilmesi için bu yıl da, İl ve İlçelerimizde uygulanmak üzere toplam 13 projeye 4 milyon TL hibe desteği veriyoruz.

2014 Yılındaki Önceliğimiz “Yenilenebilir Enerji”

Gelecek yıl da, KOBİ desteklerimiz ile sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik proje desteklerimiz devam edecek. Ayrıca, güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların kullanımını teşvik etmek amacıyla bir mali destek programı yürüteceğiz. 2014 yılı programlarımızla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2013 yılı Ekim ayında proje teklif çağrısına çıkmayı planlıyoruz.