2013 Dfd Ağustos Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

6 Eylül 2013 Cuma 16:10
  • 2013 Dfd Ağustos Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Nisan 2013 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 01 Ağustos-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında 4 (dört) faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 4 (dört) faaliyet teklifi de asil listede yer almıştır. Başarılı faaliyet teklifleri listesi değerlendirme raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 4 (dört) faaliyete toplam 172.100,00 TL hibe desteği verilecektir.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır. 

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  gün içerisinde, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerinin, sözleşmeyi imzalamak üzere talep edilen belgelerle birlikte Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Ön Ödeme Talep Formu İçin tıklaynız.

Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2013 olan programımız bütçe sınırına ulaşıldığından sona ermiş olup, yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06.09.2013          

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ