Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi

20 Eylül 2013 Cuma 12:41
  • Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi
  • Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi
  • Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi
  • Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi
  • Projelerin İlerleme Durumları Gözden Geçirildi

Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç başkanlığında, Karacadağ Kalkınma Ajansınca Diyarbakır İlinde Turizm ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen ve uygulaması devam eden projelerin ilerleme durumları ile ilgili olarak proje sahibi kurum/kuruluş temsilcilerinin de katılım sağladığı bir "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya, Eğil Kaymakamı Taner Bircan, Bismil Kaymakamı Vehbi Bakır, Sur Kaymakamlığından Bilgin Yiğit, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arıtürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Muharrem Cebe, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Hamdi Temel ve Doç. Dr. Remzi Ekinci, S.S. Diyarbakır Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Abidin Kakdaş, S.S. Diyarbakır Mermerciler Metalciler ve Gıda İmalatçıları KSS Yapı Kooperatifleri Başkanı M. Nesip Ebedinoğlu ve Diyarbakır Tarihi Değerleri Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Murat Yumuk katılım sağladı.

Toplantıda; Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun tarafından Diyarbakır İlinde Turizm ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen ve uygulaması devam eden projelerin mevcut durumları ile ilgili sunum gerçekleştirildi. 

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç’ın uygulaması devam eden projelerde karşılaşılan sorunlarla ilgili sorusu üzerine, Dr. Karakoyun ve Kurum Temsilcileri tarafından uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözümüne yönelik detaylı bilgilendirme yapıldı. Vali Kıraç, İlimizin gelişmesi ve kalkınması açısından iki öncü sektör olan turizm ve sanayi için gerekli altyapının oluşturulması ve mevcut altyapıların da geliştirilmesi açısından son derece önemli olan bu projelerin sorunsuz ve en hızlı şekilde uygulanmasını, bu süreçte proje sahiplerinin gerekli hassasiyeti göstermelerini ve Ajansın da projelerin etkin bir şekilde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürmesini istedi. Vali Kıraç, ayrıca, tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılmasının ve proje uygulamalarında Ajans ve proje sahiplerinin işbirliği yapmaları ve koordineli çalışmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır’ın hızla büyüyen metropol bir kent olduğunu, halihazırda kent içerisinde dağınık bir şekilde ve büyük ölçüde “merdiven altı”nda olan sanayinin, kümelenme stratejisiyle kent dışına taşınmasının, hem kentin trafik yoğunluğu ve güvenliği, hem de sanayinin gelişmesi ve rekabetçiliği açısından son derece önemli olduğunu; son yıllarda Diyarbakır’da yeni ihtisas KSS’lerin kurulmaya başlandığını; bu KSS’lerin hızlı bir şekilde kurulması ve mevcut OSB ve KSS’lerin de altyapı sorunlarının giderilmesi için Ajansın verdiği desteklerin çok isabetli olduğunu vurguladı.

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, Üniversite bünyesinde Bölgenin en büyük Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduklarını; bu Merkez bünyesinde 12 laboratuar bulunduğunu ve bu laboratuarlardan birinin Ajansın desteğiyle oluşturulduğunu belirtti.

Diyarbakır Metal İşleri KSS Başkanı Abidin Kakdaş, Diyarbakır’da şehir içerisinde ve dağınık bir şekilde olan Metal İşleri esnafını bir araya getirdiklerini, Valilik ve Belediyenin desteğiyle KSS’lerini inşa ettiklerini, KSS’nin bir takım altyapı eksikliklerinin giderilmesi için Ajansın da destek sağladığını ve Ajansa müteşekkir olduklarını ifade etti.