Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı

30 Eylül 2013 Pazartesi 11:35
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı
 • Üniversite-sanayi İşbirliği Diyarbakır'da Tartışıldı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dünya Gazetesi ve Dicle Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Üniversite-Sanayi İşbirliği; Yeni Yaklaşımlar Stratejiler ve Uygulama Örnekleri" konulu panel Dicle Üniversitesi Kongre Merkez'inde gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi İnoVita Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Dicle Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Savaş, Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO Yürütücüsü Doç.Dr. Serdal Temel ve DTS Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aslan katıldı.

Panel öncesi bir konuşma yapan Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir teknolojinin insan hayatının 24 saatini etkilediğini söyledi. 18. Yüzyıldan itibaren sanayinin hızla geliştiğini belirten Demir" Son yüzyılda sanayi çok etkin hale geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin Avrupa’da çok iyi gelişti.Türkiye’de ise bu işbirliğinin farkına çok geç varıldı. Bu süreç için ciddi adımlar atıldı. Bunun önemine erken fark eden ülkeler belli yerlere geldi. Türkiye geç fark ettiği için gelişmelerden uzak kaldı. Türkiye bunun önemini fark etmesinden sonra ithalat ve ihracatta artış meydana geldi” dedi. 

Demir: Diyarbakır, İhracatta Önemli Yerlere Gelebilir

Türkiye’de sanayi üniversite işbirliğinde bölgeler arasında da farklılıklar olduğunu belirten Mehmet Demir, bu yarışta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geç kaldığını dile getirdi. Demir, “Doğu ve Güneydoğu bu yarışta geride kaldı ama üzülmemek gerekiyor. Güneydoğu’da olmasına rağmen Gaziantep ihracatta önde gelen illerimizden birisi olmayı başardı. Gerekli çalışmaları yaparsak Diyarbakır da ihracatta önemli yerlere gelebilir. Diyarbakır’da ciddi manada hammadde ve insan kaynağı var. Önemli olan bunları nasıl kullanabileceğinizdir. Sanayiye üniversitenin de katılmasıyla Diyarbakır yakın bir zamanda ilerleyecektir. Teknolojide ilerleyen ülkeler küçücük bir çip yaparak milyon dolarlar kazanıyor. Siz onca hammadde satmanıza rağmen pek fazla bir şey kazanamıyorsunuz. Bunun için teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sır: Diyarbakır’ı Güzel Bir Şekilde Tanıtmak İstiyoruz

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aytekin Sır ise panel öncesi yaptığı konuşmasında, üniversite olarak panellere ve konferanslara ev sahipliği yaptıklarından ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Panel ve konferanslar sayesinde bölgenin bir nebze de olsa tanıtıldığını dile getiren Sır, “Bölge dışarıda olumsuz yansıtılıyor ama biz bölgenin ve Diyarbakır’ı Türkiye’ye güzel bir şekilde tanıtmak  istiyoruz. Bölgenin yansıtıldığı gibi olmadığını göstermek istiyoruz. Tarihi sokaklarımızda herkesin gezmesini istiyoru" dedi. Dicle Üniversitesi'nin küçük bir üniversite gibi görüldüğünü belirten Sır, “Bu yanlış bir düşünce.  Dicle Üniversitesi'ni  görme fırsatı olanlar ne kadar büyük bir üniversite olduğumuzun farkına varıyor. Herkesin bunu görmesini istiyoruz” dedi.

Prof. Öztürk: Üniversitenin Sanayi ile Entegrasyonu Sağlanmalı

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde geçilen panelde ilk olarak konuşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnoVita Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk "Üniversite-Sanayi İşbriliği olsun, bölgesel kalkınma olsun, her çözümün Bölgesel, yerel mutfaklarda pişmesi gerekiyor. Biz yola çıktığımızda dünyanın çeşitli üniversitelerinde ne yaptılar diye bakmadık. Bir ihtiyaçtan dolayı yola çıktık. Belirli bir noktya geldik.Sanayici etrafımızda her seviyede buluştu. Türkiye'de bu işleri yapmak kolay değil. Net ve açık söylemek lazım. Paydaşları bir araya getirmek kolay değil. Ama bu tür toplantılar iyi bir başlangıç. Türkiye'de araştırma yapmak üzere ülkesine dönen insanlardan bir taneseyim. Üniversite Sanayi İş birliği yapmanız için, öncelikle güçlü bir araştırma altyapınızın olması gerekiyor. Sanayi ile entegrasyonunuz gerekiyor. Şu anda Türkiye'de Ar-Ge'den çıkan ürünleri hayata geçirmek için gerekli mevzuatta çok büyük eksiklikler var. Yani sanayici olarak da siz ne yaparsanız yapın, üniversite olarakta ne yaparsanız yapın bir iki sene içinde bunların kamuda düzeltilmesi gerekiyor ki istediğimiz hamleyi yapabilelim. Üniversite olarak da yaptığımız işleri tamamen farklı yapmamız lazım. Ne kadar oturmuş  üniversite olursa bazen bu değişimi yapmak o kadar zor oluyor. Bilimsel eğitimin yanında teknolojik eğitim bio-girişimcilik eğitimi ve Ar-Ge'i kullanmamızda yepyeni bir yapılanmamız gerekiyor. Kalkınma Ajanslarını çok önemli bulyorum" şeklinde konuştu.

Savaş: Bilgi Yoğun Mallar Üretip Satmak Gerekiyor

Panelin ikinci konuşmacısı Dicle Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Savaş ise şunları söyledi: "200 yıl önce dünyanın herhangi bir kentinde yaşayan bir insanın diğer ülkelerde yaşayanlar arasında çok farkı yoktu. Sanayi devriminden sonra dünyada yaşayan insanlar arasında çok farklar oldu. Kapitalizmin yaratıcı yıkım gibi bir özelliği var. Bilgi temelli ekonomi, bilgiyi üreten, bilgi yoğun mallar üreten ekonomiler kendini katlıyor. Bilgi sizde varsa , o dışa çıkarsa herkesin malı olur. Bu nedenle bilgi yoğun mallar üretip satmak gerekiyor. Cari açık yanında kamu açıkları sorunu da olursa tekrar fakir ülkeler konumuna gelebiliriz. Diyarbakır eğitim ve turizm üssü olabilir. Üniversite ürettiğini sanayi ile paylaşacak. Bölgesel kalkınma açısından üsler kurulabilir" dedi.

Temel: Tek Durak Merkez Olarak Çalışıyoruz

Panelin üçüncü konuşmacısı Ege Üniversitesi EBILTEM -TTO yürütücüsü Dr. Serdal Temel Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü ve EBİLTEM örneği üzerine bir sunum yaptı. Serdal Temel" Küreselleşen ekonomilerde rekabet edebilirlik:Varlıklarımızın akılcı kullanımı ve dağılımına, kamunun strateji planlama yeteneği ve isteğine, yetişmiş nitelikli insan gücünün varlığına, üniversitelerin bilgi paylaşım yeteneklerine, toplumun, üretim ve işgücü sektörlerinin isteğine, sivil toplumun sorumluluk ve çevre bilincine, Farklı kesimlerin birlikte çalışma istek ve yetkinliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Üniversite - Sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, Ar-Ge, uluslararası teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda “Tek Durak Merkez"olarak çalışmaktadır.Üniversitelerin ve diğer aktörlerin bu yönde kurumsal  realpolitika ve stratejilerini oluşturmaları yapmaları gerekir. Her üniversite içinde bulunduğu olgunlaşma düzeyi, koşulları, öz değerleri ve zenginlikleri göz önüne alarak, paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda "Özgün modelini ve uygulama araçlarını" geliştirmek zorundadır" dedi.

Aslan: Türkiye'deki En Büyük Yanliş Taklit Etmek

Panelin son konuşmacısı DTS Transformatör Yönetim Kurulu  Başkanı Kenan Aslan, şirketi ve geldikleri nokta ile ilgili bilgiler vererek " DTS tarnsformatörü 2003 yılında kurduk. On yıllık bir geçmişimiz var. Türkiye'de ilk yedi arasına giren bir firmayız. Dağıtım ve güç transformatörü üretiyoruz. Ayrıca gelişmiş ülkelerde tercih edilen kuru tip transformatör üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. Rakiplerimiz günlük inovasyon çalışıyor. Bir ürünü yapmamız yetmiyor. Çok çok iyi ve düşük maliyetle ürün üretmemiz gerekiyor. Dünya devleri uzak doğuda üretim yapmayı tercih ediyor. Türkiye çok ciddi avantaj yaratacak bir ülke. Türkiye'de ki en büyük yanlış taklit etmek. Gelişmiş ülkelerde Üniversiteler sanayi ile partner olmuş durumda. Böyle birşey Türkiye'de hayal belki ama, olması bize çok hızlı ivme kazandıracaktır. Bizde Ar-Ge sadece bir tabeladır. DTS olarak üç farklı ülkede, Rusya, İsviçre ve İtalya'da partnerlerimiz var" dedi.