Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

28 Ekim 2013 Pazartesi 18:04
  • Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek 6 (altı) Uzman Personel alımı amacıyla yapılan Personel Giriş Sınavı İlanı çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS/YDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda 38 (otuz sekiz) aday 24-25 Ekim 2013 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) davet edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirme sonucuna göre, 70 (yetmiş) ve üstü puan alan toplam 9 (dokuz) uzman personel adayı başarılı olmuştur. Karacadağ Kalkınma Ajansında 6 (altı) uzman personel istihdam edilmesi için sınav yapıldığından, adaylar sözlü yarışma sınavında aldıkları puana göre sıralanmış olup en yüksek puana sahip ilk 6 (altı) aday asıl ve kalan 3 (üç) aday da yedek olarak kazanmıştır.

Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.