Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

30 Ekim 2013 Çarşamba 17:28
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ başkanlığında, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı.Toplantıda; Ekim 2013 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, Ajansta yeni istihdam edilecek 6 personelin işe başlatılması ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.


20 Milyon TL Hibe Desteği İçin Proje Bekliyoruz!

Karacadağ Kalkınma Ajansı, proje bazlı destek sağlayan bir kurum. 2010 yılından beri toplam 384 projeye hibe ve teknik destek verildi. Programlarımızın bir bölümü tamamlandı. Bir bölümü ise halen devam ediyor. Bu projeler için tahsis edilen toplam kaynak 60,5 milyon TL.
2014 yılında da 20 milyon TL daha hibe vermek için 22 Ekim 2013 itibariyle Proje Teklif Çağrısına çıktık. Programlarımızla ilgili ilk tanıtım toplantısını Şanlıurfa’da yaptık. Diyarbakır’da da geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. 4 Kasım tarihinden itibaren bütün ilçelerimizde Mali Destek Programlarımızla ilgili olarak bilgilendirme toplantıları yapılacak. Ayrıca, 18 Kasım tarihinden itibaren de hem Diyarbakır, hem de Şanlıurfa’da ücretsiz proje hazırlama eğitimleri verilecek.

Son Başvuru Tarihi: 6 Ocak 2014

Proje başvurularının yapılacağı online başvuru sistemi (KAYS), 6 Kasım’da açılacak. Başvurular için son tarih 6 Ocak 2014. Proje hazırlamak isteyenler, bütün gelişmeleri Ajansın web sitesinden (www.karacadag.org.tr) takip edebilirler. Destek alabilmek için iyi proje hazırlamak gerekir. Yatırımcı ve girişimcilerimiz, Ajansın web sitesindeki online proje hazırlama modülünü, proje hazırlama rehberlerini ve Program Başvuru Rehberlerini çok iyi incelesinler. Bu dokümanları Ajans Binasından ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisinden de ücretsiz olarak temin edebilirler.

Teknik Masa Desteği Sağlanacak!

Bilgilendirme ve eğitim toplantılarından sonra, potansiyel başvuru sahiplerine Ajans Binasında ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisinde kurulacak masalarda teknik destek de verilecek. Proje hazırlamak isteyenler, buralara müracaat ederek sorularına cevap alabilirler. Ayrıca, telefon ve e-posta ile de sorularını Ajansımıza iletebilirler. Bu sorular, cevaplarıyla birlikte Ajansın web sitesinde, sıkça sorulan sorular (SSS) bölümünde de yayınlanacak.

Amacımız; İstihdamı Arttırmak!  

Projelerdeki temel amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarına destek vermek, fiziki ve beşeri altyapılarını geliştirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, katma değerli mal ve hizmet üretim kapasitelerini arttırmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni iş alanları ile istihdam olanakları oluşturmaktır.
 
Yatırımcı Çekmek İçin Sanayinin Altyapısını Geliştiriyoruz!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımcılar için uygun sanayi alanları oluşturulmadan, büyük yatırımcıları Bölgeye çekmek mümkün değildir.
Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü ve ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.
Ayrıca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hızla ilerleyen Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merdiven altı üretim yerine, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve ihtisas OSB’ler oluşturmak amacı doğrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.
Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü amacıyla, 2013 yılında 11 projeye yaklaşık 5 milyon TL hibe desteği veriyoruz. 2014 yılında da sanayi altyapısı için 6 milyon TL kaynak ayırdık.

2014 Yılında İlk Kez “Yenilenebilir Enerji” Kaynaklarının Kullanımı Desteklenecek!

Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların kullanımını teşvik etmek amacıyla bir mali destek programı yürütüyoruz. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programımız için de proje bekliyoruz. Amacımız, bölgemizin potansiyeli olan güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek, sağlıklı, kesintisiz ve çevre dostu enerji temin etmektir.