Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Bezilya ve Arjantin’e Gitti!

1 Aralık 2013 Pazar 13:12
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Bezilya ve Arjantin’e Gitti!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Bezilya ve Arjantin’e Gitti!

Bölgemiz açısından öne çıkan tarım, hayvancılık, tarımsal araştırma ve geliştirme, tarıma dayalı sanayi, kentleşme, yoksullukla mücadele ve turizm sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, örnek uygulamaları yerinde inceleyebilmek, kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile iletişime geçmek, fikir alışverişinde bulunmak ve ilgili aktörlerin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Brezilya ve Arjantin'e bir çalışma ziyareti düzenledi.

01-09 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ziyarete; Diyarbakır Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cahit Kıraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır İl Genel Meclisi Başkanı M. Mürşit Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile Ajans personeli katılıyor.  

Türkiye’nin Sao Paulo Ticaret Müşavirliği ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen Brezilya ziyareti kapsamında, Sao Paulo Belediyesi, Brezilya Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Transfer Enstitüsü (EMBRAPA), Zootekni Enstitüsü, Sao Paulo Tarım ve Gıda Enstitüsü ziyaret edilecek. Sao Paulo Belediyesi’nde yoksullukla mücadele ve kentsel dönüşüm konusundaki uygulamalar konusunda bilgi alınacak. Ayrıca, tarım ve hayvancılık konusundaki örnek uygulamalarla ilgili yerinde incelemeler yapılacak. 

Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen Arjantin ziyareti kapsamında da, Arjantin Sanayi Birliği - Bölgesel Kalkınma Departmanı, Arjantin Kalkınma Bakanlığı - Bölgesel Kalkınma Departmanı ve Arjantin Dışişleri Bakanlığı - Yatırım Geliştirme ve Ticaret Teşvik Müsteşarlığı ziyaret edilecek ve bu kurumların bölgesel kalkınma ve gelişme konusunda uyguladıkları program ve projeler, KOBİ’leri destekleme, yönetim ve rekabet edilebilirliklerini güçlendirme, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırma, yatırım geliştirme, uluslararası yatırımcılar ve yerel firmalar arasında bağlantılar kurma ve ortaklıklar geliştirme için yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler alınacak ve tecrübeler paylaşılacak.

Ayrıca, bu ziyaretlerde, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde yürütülmekte olan faaliyetler ile potansiyel yatırım olanakları ve işbirliği yapılabilecek alanlar konusunda bilgi alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Diyarbakır Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cahit Kıraç, ziyaret dolayısıyla şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilindiği gibi, Brezilya; küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydetmiş olup, IMF 2012 yılı ekonomik büyüklük sıralamasına göre dünyanın altıncı ve Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi konumundadır. Brezilya’nın, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti (BRICS Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir.

Brezilya, ekilebilir alanlar açısından zengin bir ülkedir. Ekilen alan, yaklaşık 45 milyon hektardır. Ülkenin dış ticaret rakamları incelendiğinde, net bir tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatçısı olduğunu söylemek mümkündür. Brezilya’da modern teknolojilere giriş yapılarak, tarımda makineleşme oranı yükselmiş; gübreleme ve sulama metotları yaygınlaştırılmıştır. Brezilya imalat sanayi, büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin Amerika Ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. 

Sao Paulo, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve ülkenin başlıca sanayi merkezlerinden biridir. 12 milyonu aşan nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük kentidir. Sao Paulo'nun 19. yüzyıldan bu yana sürekli büyümesi, gecekondulaşmayı da beraberinde getirmiştir. Milyonlarca insan kentin çevresinde, sağlıksız barınaklarda yaşamaya başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında, Japon, Suriye ve Lübnanlı göçmenlerin gelişiyle göç dalgası sürmüş; çevre kirliliği ciddi boyutlara ulaşmış; kent içi ulaşım önemli bir sorun haline gelmiştir. Durmadan yeni yolların yapıldığı ve gökdelenlerin yükseldiği Sao Paulo, “Güney Amerika'nın Chicagosu” olarak nitelendirilmektedir. 1940'ta 1,3 milyon olan nüfusu, hızlı kentsel gelişmeyle 1960'ta 3,7 milyona, 2010'da ise 12 milyona ulaşmıştır. 

Arjantin, doğal kaynakları açısından zengin bir ülke olup, Pampa'nın verimli ovaları, kurşun, çinko, kalay, bakır, demir cevheri, manganez, petrol ve uranyum kaynaklarına sahiptir. Ülkenin, Bolivya ve Şili sınırlarında geniş mineral kaynakları mevcuttur. Arjantin, 4.700 kilometrelik sahili ile dünyanın en iyi balıkçılık alanlarından birine sahiptir.

GSYİH içinde % 9,5’lik paya sahip olan tarım ve hayvancılık sektörü, toplam işgücünün % 8’ini oluşturmaktadır. Tarım, Arjantin Ekonomisi açısından anahtar role sahiptir. Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri, toplam üretim içinde yarıya yakın yer kaplamakta ve toplam ihracatın yaklaşık % 54,3’ünü oluşturmaktadır. Arjantin’in bölgesindeki pazar payı, tarım ve gıda sanayi alanında giderek artmaktadır. Arjantin, enerji ihtiyacını büyük ölçüde kendi kaynaklarından sağlamaktadır. 

Dış ticaret rakamlarına baktığımızda, 2007 yılında Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 230 milyon Dolar, Brezilya’dan ithalatı ise 1,1 milyar Dolardır. 2010, 2011 ve 2012 yıllarına bakıldığında, dış ticaret hacminde hızlı bir gelişmenin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 2011 yılı itibari ile Brezilya ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Brezilya ile dış ticaret dengesi sürekli açık vermiştir. 

2008 yılı itibarıyla Arjantin ile olan ticaretinde ihraç ettiğinin yedi katından fazlasını ithal eden Türkiye 683 milyon dolarlık açık vermiştir. 2010 yılında, hem ihracatta hem de ithalatta artış yaşanmıştır. Ancak ihracattaki artış çok daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 2010 yılında ihracatımız 179,2 milyon dolara ve ithalatımız 281,1 milyon dolara ulaşarak 101,9 milyon dolar dış ticaret açığı oluşmuştur. 2011 yılında ihracat yüzde 19,5 artarak 214,1 milyon dolara ulaşmıştır. Bununla birlikte ithalattaki artış daha yüksek düzeyde gerçekleşerek Türkiye’nin Arjantin’den ithalatı 490,6 milyon dolara yükselmiş ve ülkemiz 2011 yılında 276,5 milyon dolarlık dış ticaret açığı vermiştir. 

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinden Arjantin ve Brezilya’ya ihracat çok az olup son birkaç yılda bazı firmalar Brezilya pazarına mal satmaya başlamıştır. 2012 yılında Şanlıurfa'dan Brezilya'ya herhangi bir ihracat yapılmamıştır. Diyarbakır'dan Brezilya'ya yapılan ihracat miktarı ise, sadece 360 bin Dolardır. 2013 yılı aylık verilerine bakıldığında Şanlıurfa'nın Temmuz ayı itibari ile Brezilya pazarına girdiği görülmektedir. Diyarbakır'ın Brezilya'ya ihracatı ise 2012 yılına oranla 2013 yılında aylık bazda artarak devam etmektedir.

Bilindiği gibi, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri, GAP sulama yatırımlarından en fazla pay alan/alacak illerimizdir. GAP yatırımları tamamlandığında, tarımsal üretimin 3 kat artacağı ve Bölgemizin Türkiye’nin “tarıma dayalı ihracat merkezi olacağını” öngörüyoruz. Bunun için şimdiden gerekli hazırlıkları yapmak, bu konuda başarılı olan dünyadaki örnek uygulamaları yerinde incelemek faydalı olacaktır. Bu çalışma ziyaretimizin, Arjantin ve Brezilya’daki örnek uygulamaların yerinde görülmesi açısından son derece önemlidir."