Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!

12 Aralık 2013 Perşembe 12:39
  • Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!
  • Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!
  • Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!
  • Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!
  • Ajansımız Yönetimi, Brezilya-arjantin Çalışma Ziyaretini Tamamladı!

Tarım, hayvancılık, tarımsal araştırma ve geliştirme, tarıma dayalı sanayi, KOBİ’ler, kümelenme, yatırım destek ve tanıtım, kentleşme, yoksullukla mücadele ve turizm sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, örnek uygulamaları yerinde incelemek, kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile iletişime geçmek ve ilgili aktörlerin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla, 01-09 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenen Brezilya ve Arjantin Çalışma Ziyaretini tamamlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Heyeti, ülkeye döndü.

Diyarbakır Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cahit Kıraç’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır İl Genel Meclisi Başkanı M. Mürşit Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile Ajans personelinin katıldığı Arjantin ziyareti kapsamında, Arjantin Sanayi Birliği - Bölgesel Kalkınma Departmanı, Arjantin Kalkınma Bakanlığı - Bölgesel Kalkınma Departmanı ve Arjantin Dışişleri Bakanlığı - Yatırım Geliştirme ve Ticaret Teşvik Müsteşarlığı ziyaret edilerek ve bu kurumların bölgesel kalkınma ve gelişme konusunda uyguladıkları program ve projeler, KOBİ’leri destekleme, yönetim ve rekabet edilebilirliklerini güçlendirme, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırma, yatırım geliştirme, uluslararası yatırımcılar ve yerel firmalar arasında bağlantılar kurma ve ortaklıklar geliştirme için yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler alındı ve tecrübeler paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği ile çeşitli görüşmeler yapıldı.

Arjantin’deki Sanayinin Durumu ve KOBİ Destek Uygulamaları 

Çalışma Ziyareti kapsamında Arjantin’e giden Heyet, Arjantin Sanayi Bakanlığı Yetkilileri ile bir araya geldi. Sanayi Bakanlığı destekleriyle yenilikçi uygulama yapan girişimcilerin de yer aldığı toplantıda, Arjantin’de Sanayi Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik politikaları ve uygulanan programlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ajans Heyeti tarafından da, Bölgemiz (Diyarbakır-Şanlıurfa) ve yatırım fırsatları, kalkınma ajansları ve destek mekanizmaları ile Türkiye’deki girişimci ve yatırımcılara yönelik diğer kurumlar tarafından sağlanan destek ve verilen teşvikler hakkında bilgi verildi. 

Heyet Başkanı Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, son yıllarda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hızla geliştiği ve ticaret hacminin büyüdüğünü; ancak ülkemizin Arjantin ile ticaretinde ihracatından daha fazla ithalat yaptığını; ülkemizin 2023 hedefleri arasında 500 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu; Arjantin’in de benzer hedefleri olduğunu bildiğini; bu nedenle, iki ülke arasında ticari köprülerin kurulması ve işbirliği yapılabilecek potansiyel alanların genişletilmesi gerektiğini ifade etti. 

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Arjantin Sanayi Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Genel Müdürü Rodolfo Games, Arjantin’in de 2020 yılına ilişkin bir takım hedefleri olduğunu ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin arttırılmasının çok önemli olduğunu; Türkiye’dekine benzer faaliyette bulunan Kalkınma Ajanslarının farklı adlarla ve çeşitli kurumlara bağlı olarak Arjantin’de de bulunduğunu; bunlar dışında, ülke genelinde kalkınma ajansları kurulmasına yönelik son yıllarda çalışmalar yapıldığını; Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Planının oluşturulmasında önemli rol oynayan bu kurumların, iki ülke arasında işbirliği yapılabilecek olan potansiyel alanların belirlenmesinde etkin olacağını ve bu kurumların birbirleri ile tecrübelerini paylaşması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı’ndan destek alarak başarılı olmuş iki girişimci tarafından, geliştirmiş oldukları ürünler tanıtıldı ve bu ürünlerin pazarlanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Heyet tarafından ziyaret edilen diğer bir kurum da, Arjantin Sanayi Birliği oldu. Uluslararası Ticaret ve Anlaşmalar Başkanı Jorge Zorreguieta ve beraberindeki yetkililerin hazır bulunduğu bu ziyarette de, ülkenin en büyük mesleki örgütlenmesi olan Sanayi Birliği’nin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Arjantin İle Ticari İlişkiler Geliştirilebilir!

Çalışma ziyareti çerçevesinde, Arjantin Dışişleri Bakanlığı Kalkınma ve Ticari Tanıtım Müsteşarlığı ile de görüşme yapıldı. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) ile benzer bir yapıya sahip olan Arjantin Dışişleri Bakanlığı Kalkınma ve Ticari Tanıtım Müsteşarlığı’nda Yatırım Tanıtım Direktörü Felipe Vismara ve diğer yetkililer ile bir araya gelindi. Toplantıda, 3 ayrı sunum yapılarak kurumun yapısı, başlıca faaliyetleri, yurt dışındaki örgütlenme ve çalışmaları, uluslararası yatırımcılar için kolay bilgiye erişim sağlayan yazılım sistemi... hakkında çeşitli bilgiler verildi. Ayrıca ziyaret kapsamında Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun tarafından Diyarbakır ile Şanlıurfa’yı tanıtıcı ve Ajans faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı sonunda soru cevap kısmına geçilerek yetkililerce işbirliği yapılabilecek alanlarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Arjantin yetkililerince, Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğü ve bu amaçla 2014 yılında Türkiye’ye bir iş gezisi yapılmasının planlandığının ifade edilmesi üzerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir, iş gezisi kapsamına Bölgemizin de dahil edilmesinden memnuniyet duyulacağını belirtti ve kendilerine davette bulundu.

Buenos Aires Belediyesi Yatırım ve Yatırımcı Çekme Çalışmaları

Buenos Aires Belediyesine bağlı Yatırımcı Hizmetleri Merkezi (CAI) Genel Direktörü Damian Specter ile bir toplantı yapıldı ve CAI’nın yatırım ve yatırım çekmeye yönelik çalışma ve uygulamalarıyla ilgili bilgi alındı. Ayrıca, Buenos Aires Belediyesince kümelenme modeli olarak uygulanan Audiovisual District ile Technological District ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Audiovisual District uygulamasıyla, sağlanan bir takım vergisel kolaylıklarla, ulusal ve uluslararası görsel ve işitsel prodüksiyon firmalarının; Technological District uygulamasıyla da, ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarının kentin nispeten az gelişmiş bölgelerine toplanması ve bu bölgelerin cazibelerinin arttırılarak bölgede yaşayanlar için yeni iş ve istihdam olanakları oluşturulması  amaçlanmaktadır. Brezilya Çalışma Ziyareti kapsamında da; tarımsal araştırma ve geliştirme (AR-Ge) ile ilgili bazı kuruluşlar ziyaret edildi. Ayrıca, Sao Paulo Baş Konsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği ile görüşmeler yapıldı.  

Sao Paulo Belediyesi İle Görüşme

Diyarbakır ve Şanlıurfa temsilcilerinden oluşan heyet tarafından Sao Paulo Belediyesinde inceleme ve görüşmeler yapıldı. Sao Paulo Başkonsolosumuz Sayın Mehmet Özgün ARMAN da heyete eşlik etti. Sao Paulo Belediyesi Dış İlişkiler Sekreteri Vicente Carlos Y Pla Trevas ile yapılan görüşmede, bölgemiz ve Ajansımız hakkında bir tanıtım sunumu yapıldı. Daha sonra, Sao Paulo Belediyesi Dış İlişkiler Sekreteri tarafından Sao Paulo Eyaletinin ekonomik yapısı, nüfus, eğitim, idari yapısı, sağlık ve yoksullukla mücadele uygulamaları (Bolsa Familia Programı) konularında Heyete bilgilendirmede bulunuldu.

Brezilya’daki Tarımsal Ar-Ge Çalışmalarında İnceleme

Heyet, Brezilya’da tarım arzında önemli rol oynayan Brezilya Tarımsal Araştırma Şirketi (EMBRABA), Sao Paulo Hayvancılık Enstitüsü (Instituto de Zootecnia-IZ) ve Sao Paulo Tarım Enstitüsünü (Instituto Agronomico de Campinas-IAC) ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyarette, kurumların yürütmüş olduğu çalışmalar ve tarımsal uygulama metotları yerinde görüldü. Kurum yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, hükümet tarafından bu tür kurumların önemsendiği ve Brezilya’nın tarım arzının geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması açısından önemli olan bu kurumların ana amacının tarımda yenilik ve sürdürebilirlik ile hayvancılıkta verimliliği artırmak olduğu ifade edildi. 

Kıraç: Faydalı Bir Çalışma Ziyareti Oldu!

Ajans yönetimi olarak iyi planlanmış bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç şunları ifade etti: "Bilindiği gibi, Brezilya; küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydetmiş. IMF 2012 yılı ekonomik büyüklük sıralamasına göre dünyanın altıncı ve Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi konumunda. Brezilya’nın, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti (BRICS Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Brezilya, ekilebilir tarımsal alanlar açısından zengin bir ülke. Ekilen alan, yaklaşık 45 milyon hektardır. Ülkenin dış ticaret rakamları incelendiğinde, net bir tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatçısı olduğunu söylemek mümkündür. Brezilya’da tarımsal alanda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriliyor ve modern tarım teknolojileri ile sulama metotları kullanılıyor. 

Arjantin, doğal kaynakları açısından zengin bir ülke. Ayrıca Pampa'nın verimli ovalarına sahip. GSYİH içinde % 9,5’lik paya sahip olan tarım ve hayvancılık sektörü, toplam işgücünün % 8’ini oluşturmaktadır. Tarım, Arjantin Ekonomisi açısından anahtar role sahiptir. Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri, toplam üretim içinde yarıya yakın yer kaplamakta ve toplam ihracatın yaklaşık % 54,3’ünü oluşturmaktadır. Arjantin’in bölgesindeki pazar payı, tarım ve gıda sanayi alanında giderek artmaktadır. Arjantin, enerji ihtiyacını büyük ölçüde kendi kaynaklarından sağlamaktadır.

Dolayısıyla, Brezilya ve Arjantin çalışma ziyaretleri, bizler açısından oldukça verimli ve öğretici geçti. Bilindiği gibi, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri, GAP sulama yatırımlarından en fazla pay alan/alacak illerimizdir. GAP yatırımları tamamlandığında, tarımsal üretimin 3 kat artacağı ve Bölgemizin Türkiye’nin “tarıma dayalı ihracat merkezi olacağını” öngörüyoruz. Bunun için şimdiden gerekli hazırlıkları yapmak, bu konuda başarılı olan dünyadaki örnek uygulamaları yerinde incelemek faydalı olacaktır. Bu çalışma ziyaretimiz, Arjantin ve Brezilya’daki tarım ve sanayi başta olmak üzere örnek uygulamaların yerinde görülmesi açısından son derece yararlı oldu. Birçok kurum ve kuruluş temsilcisiyle görüşme, tecrübelerini paylaşma ve Bölgemizi anlatma fırsatı bulduk. Ayrıca, kendilerini ülkemize ve bölgemize davet ettik.

Baydemir: Ticaret Köprüler Kurmalıyız!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir, Brezilya ve Arjantin ile Türkiye’nin birbirinden yaralanabileceği ve öğrenebileceği birçok şey olduğunu; bu nedenle, karşılıklı ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve köprüler kurulmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini; bunun bütün tarafların kalkınmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Sayar ve Ertekin: İşadamlarımız Brezilya ve Arjantin Pazarlarını Tanımalı!

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin de; Türkiye’nin son yıllarda Brezilya ve Arjantin ile olan ticari ilişkilerinin hızla artmaya başladığı; Brezilya ile olan dış ticaret hacmimizin 2 milyar doları aştığı; Arjantin ile de 1 milyar dolara yaklaştığı; Ancak, gerek Brezilya ve gerekse Arjantin ile ticaretimizde sürekli açık verildiği; 2002 sonrası dışa açılma ve ihracat konusunda önemli bir ivme kazanan Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinden Arjantin ve Brezilya’ya ihracatın çok az olduğu; ancak, son birkaç yılda bazı firmalarımızın bu pazarlara da mal satmaya başladığı; özellikle mermer, yapı ve inşaat malzemeleri alanında ihracat olanakları olduğu; bunun için Arjantin ve Brezilya’daki fuarlara iş adamlarımızın katılarak bu pazarları iyi tanımalarının faydalı olacağını vurguladı.