20 Milyon Tl Hibe İçin 244 Proje Başvurusu Yapıldı!

8 Ocak 2014 Çarşamba 15:06
  • 20 Milyon Tl Hibe İçin 244 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 20 Milyon Tl Hibe İçin 244 Proje Başvurusu Yapıldı!
  • 20 Milyon Tl Hibe İçin 244 Proje Başvurusu Yapıldı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Yılında verilecek destekler için 22 Ekim 2013 tarihinde KOBİ Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı adı altında 3 programla Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştı.

Son başvuru tarihi 6 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 18.00 olan Mali Destek Programları kapsamında;

KOBİ Mali Destek Programına: 183  

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programına: 24 

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına: 37 

Olmak üzere Ajansa toplam 244 (iki yüz kırk dört) proje başvurusu yapıldı.

Online başvuru sistemi (KAYS) 6 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 18.00 itibariyle kapanmış olup bu saatten sonra sisteme herhangi bir yeni giriş ve proje onay işlemi yapılamamaktadır. KAYS üzerinden girişleri tamamlanarak onaylanan proje tekliflerine ait dosyaların 13.01.2014 günü saat 18.00'e kadar Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dosyalar "Teknik ve Mali Değerlendirmeye" alınmayacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa Cahit KIRAÇ, proje başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: 

2014 Yılı Proje Başvuru Sürecini Tamamlayan İlk Ajans Olduk!

Kalkınma Ajansları tarafından 2014 yılında verilecek mali destekler için en erken ilana çıkan ve başvuru sürecini en erken tamamlayan Ajans durumundayız. Bilindiği gibi, 22 Ekim 2013 tarihinde Proje Teklif Çağrısını ilan ettik. Daha sonra programlardan olabildiğince fazla kesimin haberdar olması için bilgilendirme toplantıları yaptık. Proje hazırlamak isteyenlere yönelik Proje Hazırlama Eğitimleri verdik. yazılı ve görsel medya yoluyla reklam ve tanıtım çalışmaları yürüttük.

Çalışmalarımız sonuç verdi ve son başvuru tarihi olan 6 Ocak 2014 tarihi itibariyle toplam 244 proje teklifi aldık. 

Önceliğimiz Küçük İşletmeler! 

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan küçük işletmelerin ve girişimcilerin desteklenmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi ile daha rekabetçi bir duruma getirilmelerinin amaçlandığı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında 183 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler için ayırdığımız bütçe 10 milyon TL.

Sanayi Altyapısını Geliştiriyoruz!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor.

Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da ilave OSB’lerle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ayrıca, mevcut OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü ve yeni kurulacak organize sanayi alanlarının teşvikine katkı amacıyla Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı için teklif çağrısına çıktık. Bu amaçla, 6 milyon TL kaynak ayırdık. Bu programa toplam 24 Proje Başvurusu yapıldı. 

Yenilenebilir Enerji Kullanımını Destekliyoruz!

Bildiğiniz gibi, günümüzde insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun, enerji ihtiyacını karşılama sorunudur. Ülkemizin cari açık probleminde de “enerji” önemli bir kalem olarak karşımıza çıkıyor. 

Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların kullanımını teşvik etmek amacıyla, Ajans olarak 2014 yılında ilk kez bir mali destek programı uygulayacağız. Bu programla, İlimizin ve ülkemizin enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını hedefliyoruz. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 4 milyon TL kaynak ayırdık. Bu programa da toplam 37 Proje Başvurusu yapıldı. 

Başvurular Bağımsız ve Tarafsız Bir Şekilde Değerlendiriliyor!

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje teklifleri, Kalkınma Ajansları Proje Destekleme Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek. Yapılacak Teknik ve Mali Değerlendirmeler sonrasında başarılı proje sahipleriyle Mart ayı sonunda sözleşme imzalanması planlanmaktadır.

Bu vesileyle; proje hazırlayarak destek programlarımıza başvuruda bulunan gerçek kişiler, mikro ve küçük işletmeler, yerel yönetimler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar, STK’lar ile başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için başvuru öncesi ve süresince iş adamlarına ve potansiyel yararlanıcılara gerekli teknik desteği sağlayan Ajans personeli ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri çalışanlarına teşekkür ediyorum.