Ajansımızın Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

30 Aralık 2013 Pazartesi 14:04
  • Ajansımızın Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajansımızın Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajansımızın Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ, Şanlıurfa Vali V. Sayın Ramazan SEÇİLMİŞ ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nden gerçekleştirilen toplantıda; Aralık 2013 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları, Ajansın 2013 yılı İnsan Kaynakları Raporu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ile diğer gündem konuları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

20 Milyon TL Hibe Desteği İçin Son 10 Gün!

Karacadağ Kalkınma Ajansı, proje bazlı destek sağlayan bir kurum. 2010 yılından beri toplam 392 projeye hibe ve teknik destek verildi. Programlarımızın bir bölümü tamamlandı. Bir bölümü ise halen devam ediyor. Bu projeler için tahsis edilen toplam kaynak 60,5 milyon TL.

2014 yılında da 20 milyon TL daha hibe vermek için 22 Ekim 2013 itibariyle Proje Teklif Çağrısına çıktık. Programlarımızla ilgili tanıtım ve bilgilendirme ile eğitim toplantılarını tamamladık. Yazılı ve görsel basında programlarımızı tanıtıcı reklamlar yayınladık. Başvuru sürecimiz devam ediyor. Başvurular için son tarih 6 Ocak 2014 saat 18.00. Bu tarih ve saatten sonra başvuru sistemi otomatik olarak kapanacak ve artık başvuru yapılamayacaktır. Programlar ile ilgili detaylı bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir. Ayrıca, Diyarbakır’daki Ajans Binası ile Şanlıurfa’daki Yatırım Destek Ofisinden gerekli bilgiler alınabilir. Destek alabilmek için iyi proje hazırlamak gerekir. Yapılacak bağımsız değerlendirme sonrası, başarılı olan projelere destek verilecek. Yatırımcı ve girişimcilerimiz, Ajansın web sitesindeki online proje hazırlama modülünü, proje hazırlama rehberlerini ve Program Başvuru Rehberlerini çok iyi incelesinler. Bu dokümanları Ajans Binasından ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisinden de ücretsiz olarak temin edebilirler. 

İşsizliği Azaltmak İçin 6,5 milyon €'luk AB Kaynağı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Program Otoritesi olduğu, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında Ajansımız tarafından sunulan Operasyonel Program önerisi kabul edildi. "İşsizlikle Mücadele ve TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi'nde Yeni Fırsatların Oluşturulması Operasyonel Programı"nın bütçesi 6,5 milyon €. Programın amacı, Bölgemizde özellikle kadın ve gençlerimizin işgücüne katılımının ve istihdamlarının arttırılmasıdır. Ajansımıza tahsis edilen bu kaynakla, bir program çerçevesinde, Bölgedeki mesleki eğitim altyapısının ve okullarının geliştirilmesi, genç işgücünün niteliğinin ve istihdam kapasitesinin arttırılması için proje ve faaliyetlere destek verilecek. Önümüzdeki süreçte, programla ilgili sözleşme ve uygulama ile ilgili çalışmalar yapılacak.