Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

27 Haziran 2014 Cuma 11:45
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ başkanlığında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan KIŞANAK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KAYA'nın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı.

Toplantıda; Haziran 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ile diğer gündem konuları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

2013 Yılında Başlatılan Teknik Destek Programı Kapsamında 16 Kurum ve Kuruluşa Destek Verildi.

Kalkınma Ajansları, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama... gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilmektedir.
Ajans olarak 2013 yılında uygulanan Teknik Destek Programı kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen 16 kamu kurumu ve STK'ya farklı konularda çeşitli teknik destekler verilmiştir. Bu teknik desteklerin bir kısmı Ajans personeli eliyle verilirken, bir kısmı hizmet alımı yoluyla uzman temin edilerek sağlanmıştır. Teknik Destek Programı kapsamında verilen eğitimlere toplam 521 kişi katılmıştır.

S.N.

Başvuru Sahibi

Teknik Destek Konusu

İl

1

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında Çalışan Personele PCM (Proje Hazırlama) Eğitimi

Diyarbakır

2

Harran Üniversitesi

Uzaktan Eğitime Yönelik İçerik Geliştirme Eğitimi ve Danışmanlığı

Şanlıurfa

3

Bozova Kaymakamlığı (KHGB)

Proje Yazma ve Yürütme Kültürünün Oluşturulması ve Geliştirilmesi Eğitimi

Şanlıurfa

4

Bağlar Kaymakamlığı (KHGB)

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Diyarbakır

5

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü (Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü)

Siber Suçlarla Mücadele Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitimi

Şanlıurfa

6

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü

İnternet ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Diyarbakır

7

Çüngüş Kaymakamlığı

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Diyarbakır

8

Diyarbakır Organize Sanayici İşadamları Derneği

Organize Sanayi Yeni Girişimciler Kazanıyor (Girişimcilik Eğitimi)

Diyarbakır

9

Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği

Fizibilite Çalışmasının Önemi ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi

Diyarbakır

10

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü

Proje Döngüsü Eğitimi

Şanlıurfa

11

Ergani Kaymakamlığı (KHGB)

Enuş Peygamber Türbesi Rolöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Çizimi

Diyarbakır

12

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyon Müdürlüğü

Teorik ve Uygulamalı Moleküler Biyoloji Eğitimi

Diyarbakır

13

Dicle Üniversitesi (İİBF)

Proje Yaşam Döngüsü Eğitimi

Diyarbakır

14

Düşhane Derneği

Grafik Tasarım Temel Eğitimi

Şanlıurfa

15

Dicle Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

Girişimcilik Sertifikası Eğitimi

Diyarbakır

16

Diyarbakır Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Oska Yaklaşık Maliyet, Hakediş Eğitimi ve Sertifika Programı

Diyarbakır

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında 3 Proje Desteklenecek!

Toplantıda 2014 yılı Haziran döneminde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yapılan proje başvuruları değerlendirildi. Gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 3 projeye yaklaşık 196 bin TL mali destek (hibe) sağlanacak. Başarılı olan projeler aşağıdaki gibidir:

S.N.

Proje Adı

Başvuru Sahibi

1

Diyarbakır Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Stratejisi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

2

Teleferik Projesi Yapım İşi

Karaköprü Belediyesi

3

Şanlıurfa'da Sokakta Çalışan Çocukların Mevcut Durum Analizi

Harran Üniversitesi

2015 Yılında Verilecek Mali Desteklerle İlgili Çalışmalar Başladı.

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde bir sonraki yıl verilecek mali destekler için cari yılın son çeyreğinde proje teklif çağrısına çıkılmaktadır. Bu nedenle, toplantıda, Ajans Genel Sekreterliğince 2015 yılında uygulanacak mali destek programlarının genel çerçevesini belirlemek için Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki iş dünyası temsilcileriyle yapılan istişare toplantıları, Bölge Planında belirlenen temel amaç, öncelik ve stratejilerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna sunum yapılmıştır. Yönetim Kurulunca 2015 yılı mali destek programları ve bütçe hazırlık çalışmaları için Genel Sekreterliğe gerekli talimatlar verilmiş ve gerçekleştirilecek çalışmaların Ağustos ayında yapılacak toplantıda Yönetim Kuruluna sunulması istenmiştir.