Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!

27 Haziran 2014 Cuma 15:52
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!
 • Kalkınma Kurulumuz Birinci Dönem Toplantısını Diyarbakır’da Gerçekleştirdi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olan Kalkınma Kurulu Diyarbakır’da toplandı. Diyarbakır Liluz Otel’de düzenlenen 2014 Yılı birinci ilk dönem Kalkınma Kurulu toplantısına Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulun Başkan Vekili Sayın Mustafa Cahit Kıraç, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, ŞUTSO Başkanı Sabri Ertekin, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DİSİAD Başkanı Burç Baysal, DİKİAD Başkanı Esra Aksu, DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, DOSİAD Başkanı Aziz Özkılıç, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan Kalkınma Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, günümüzde bölgesel düzeyde gelişme ve kalkınmanın ülkeler için artı vazgeçilmez olduğunu belirterek“Dünyadaki uygulamalarına baktığımızda, bazı temel ve ortak unsurların öne çıktığı görülmektedir. Bunlar, “yerellik”, “yerel katılım”, "tabandan tavana planlama", "yerinden yönetim" ve “iyi yönetişim” dedi. 

Vali Kıraç şunları söyledi: “Ülke olarak son 12 yılda çok büyük ekonomik atılımlar gerçekleştirdik. Yüzyılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin performansı, adeta bir başarı hikayesidir. Ancak ulusal düzeydeki kalkınma başarısı tek başına yeterli değildir. Kalkınmanın yurt genelinde ve bölgeler arasında dengeli önemli bir gelişmişlik göstergesidir. Başka bir ifadeyle, ekonomik refahın sonuçlarından toplumun bütün kesimlerinin yararlanması son derece önemlidir. Günümüzde bölgesel düzeyde gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmedeki dünya uygulamalarına baktığımızda, bazı temel ve ortak unsurların öne çıktığı görülmektedir. Bunlar, “yerellik”, “yerel katılım”, "tabandan tavana planlama", "yerinden yönetim" ve “iyi yönetişim”... gibi unsurlardır. Bölgesel kalkınma konusunda dünyadaki tecrübelerden faydalanarak ve bu unsurları içerisinde barındıracak şekilde ülkemizde Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda yönlendirecek kurumsal bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. Bu amaçla, kalkınma ajanslarına, bölgesel araştırma ve planlama, program uygulama, izleme ve değerlendirme ile yatırım destek ve tanıtım gibi fonksiyonlar verilmiştir.

Vali Kıraç: Karacadağ Kalkınma Ajansı, 157 milyon TL’yi Diyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine Kazandırmıştır

Bu ajanslardan biri olan Karacadağ Kalkınma Ajansımız da Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi ülkemizin en genç nüfusuna, en geniş tarım topraklarına ve gelişme açısından en dinamik ekonomisine sahip kadim kentlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Proje bazlı destek sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010-2014 yıllarında teklif çağrıları kapsamında KOBİ’lere ve sanayi ile turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çeşitli destekler vermiştir. Bu programların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. Şimdiye kadar projelere verdiğimiz hibe desteği 83 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Proje sahiplerinin eş finansman katkısı da dikkate alındığında, Bölgede yaklaşık 157 milyon TL kaynak reel sektördeki yatırımlara yönlendirilmiştir.

Vali Kıraç: Yatırımcılar Bölgemize Yoğun İlgi Gösteriyor

Yeni teşvik sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 6. bölgede yer alması, bizim için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, son yıllarda Bölgemize olan yatırım ve yatırımcı ilgilisinde büyük bir artış olmuştur. Yatırımcılarımız için altyapısı hazır, uygun yatırım alanları oluşturmak için gerek Diyarbakır’da ve gerekse Şanlıurfa’da çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir. Bildiğiniz gibi, son iki yıldır Bölgenin 30 yıllık kalkınma serüveninin önündeki en büyük sorunun çözüm sürecini yaşıyoruz. Bu dönemde, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede Kalkınma Ajansımıza büyük görevler düşmektedir.Ajans kaynakları yanında, GAP ile birlikte önemli bir tarım ve gıda merkezi olma potansiyeline kavuşan Bölgemizde, birçok bakanlık, kurum ve kuruluş tarafından büyük bir çaba sarf edilmekte ve ciddi proje destekleri verilmektedir. Bölgemiz insanına düşen en önemli görev ise, girişimci bir ruhla hazırlayacağı projelerle bu destekleri yerel potansiyeli harekete geçirecek şekilde kullanması, bölgede yatırım yapması ve yeni iş olanakları oluşturmasıdır. 

Vali Kıraç: Ajansı, sadece hibe dağıtan bir kuruluş olarak görmemeliyiz 

Kalkınma Ajansı, önemli organlarından biri olan Kalkınma Kurulu vasıtasıyla, aynı zamanda, bölgesel kalkınma ve gelişmenin yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini sağlayarak yerelde yeni bir “yönetişim” mekanizması sunmaktadır. Kalkınma Kurullarımız, Bölgelerimizin kalkınma gündeminin tartışıldığı en önemli platform olmalıdır. Bu vesileyle, Ajansımızın çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı, Yönetim Kurulumuzun çok değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, Ajansın “Danışma Organı” olarak görev yapan “Kalkınma Kurulu”nun önerileri bizler için yol gösterici olmaktadır. “

Mehmet Kaya: Kalkınma, Kamu ve Özel sektör Ortaklığıyla Gerçekleşebilir

Toplantıda konuşan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise, Kalkınma Kurulu sayesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yerel dinamiklerinin karar alma süreçlerine dahil edildiğini belirterek, “Böylece kalkınma sürecinin hızlandırılması amaçlanmakta, bölgelerin kendine has kaynakları ve dinamikleriyle kalkınmada aktif birimler olarak gayret göstermeleri hedeflenmektedir” dedi. Kaya şunlar ifade etti: “Kalkınma Ajansları kısa sürede kuruluşunu tamamlamış, bugün sahip olduğu kurumsal yapı, insan kaynakları ve destek araçları ile Ülkemizin önemli kuruluşları arasına girmiştir. Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet sürecinde, Kalkınma; bir kuruma-kuruluşa, bir kesime veya sadece Devlete havale edilerek gerçekleşecek bir iş değildir. Kalkınma, bir bölgede daha iyi ekonomik ve sosyal şartlar sağlamak amacıyla asgari ortak bilinç ve amaçlar çerçevesinde, kamu ve özel sektör ile sivil toplum gibi farklı kesimlerin ortaklaşa sürdürmeleri gereken katılımcı bir gelişme sürecidir. 

İşte Kalkınma Kurulumuz, bu amaçla kurulmuş, yerel aktörleri bir araya getiren önemli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu Kuruldan uzun vadeli bir perspektifle bölgenin vizyonunu belirlemesi, vizyona ulaşmak için bölge kaynaklarının doğru yönlendirilmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunması, Bölgenin kalkınması için yapılan çalışmaları gözden geçirmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir.

Kalkınma Kurulumuz ve Kurulumuzda yer alan kurum ve kuruluş temsilcileri, Kalkınma Bakanlığınca 2012 yılında hazırlıkları başlayan ve 2013 yılı içerisinde tamamlanarak TBMM tarafından kabul edilen 2014-2018 yıllarını kapsayacak 10. Ulusal Kalkınma Planının hazırlanmasına katkıda bulunmuş; aynı şekilde yerel düzeyde Diyarbakır-Şanlıurfa İllerimiz için 2014-2023 Bölge Planı hazırlama sürecinde aktif rol almıştır. Kalkınma Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşlar ile yerel aktörlerin katılım ve katkılarıyla hazırlanan Bölge Planımız, Ajansımızın uyguladığı mali ve teknik destek programlarının temelini oluşturmaktadır. 

Mehmet Kaya: Ajansımız Bugüne Kadar 381 Projeye Hibe Desteği Verdi

Ajansımız 2010 yılından beri çeşitli programlar uygulamaktadır. Bugüne kadar 381 projeye hibe desteği verilmiştir. Ayrıca, kurum ve kuruluşlara 88 farklı teknik destekler verilmiştir. Bu desteklerin tutarı 83 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ajans olarak 2015 yılında vereceğimiz mali destekler için program hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Kurulumuzun görüş ve önerileri, bu programların şekillenmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bölgede kalkınmanın sürdürülebilir olması için kamu yatırımlarına paralel olarak özel sektör yatırımları da gelişmelidir. 

Yeni Teşvikler Özel Sektörü Heyecanlandırmıştır!

Yeni teşvik sisteminin açıklanması ile 6. Teşvik bölgesinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya sağlanan avantajlar ve bunun yarattığı etkiyle son iki yılda Bölgemizde yapılan özel sektör yatırımları bizleri heyecanlandırmaktadır.  Kalkınma Ajansımızın Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri, teşvik sisteminin getirdiği avantajları yatırımcı ve girişimcilerimize anlatarak onların yatırım kararlarına yardımcı olmaktadır. Bu çabaların arttırılarak sürdürülmesi gerekir. 

Öte yandan Organize Sanayi Bölgelerine olan yatırım taleplerinin en kısa zamanda karşılanabilmesi için yapısal sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu yönde Sayın Valilerimizin, Meslek Odalarımızın, OSB teşkilatlarımızın gayretlerini takdir ediyoruz. Bu çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürülmesi çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde tüm bu bahsedilen süreçlerde Kalkınma Kurulumuz Bölgenin kalkınma gündemini daha aktif bir şekilde takip edecek ve yönlendirecek, bunun için üyeleri ve yönetimi ile katıldıkları platformlarda ekonomik ve sosyal kalkınma konularını dile getirecektir. 

Kalkınma Kurulu olarak Merkezi İdareden beklentimiz ise, bu Kurulların Bölgelerdeki karar alma süreçlerinde daha etkili olmalarını sağlaması ve güçlendirmesidir. Sözlerime son verirken başarılı faaliyetlerinden dolayı Kalkınma Kurulumuzun siz değerli üyelerine, Ajansımızın Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterliğine teşekkür eder, tüm çalışanları gayretlerinden dolayı tebrik ederim.”

Kalkınma Kurulu’nda ayrıca TÜİK Bölge Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Grubu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Takım Sorumlusu Senem Kapan “Hanehalkı İşgücü Araştırması Sonuçları: Diyarbakır-Şanlıurfa Değerlendirmesi” sunumunu kurul üyeleri ile paylaştı. Katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kapan, Bölgenin işgücü ve istihdam verilerinin yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak aktardı. 

Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ise Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu’nu Kalkınma Kuruluna sundu. Son olarak Ajans İzleme Değerlendirme Birim Başkan Abdullah Önder Özkul, 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Etki Analizi Sonuçlarını içeren çalışmayı paylaştı.