Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

13 Kasım 2014 Perşembe 13:43
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan KIŞANAK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin ÖZÇINAR ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KAYA'nın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı.

Toplantıda; Eylül ve Ekim 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Hibe Desteği İçin İlana Çıkacağız

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde bir sonraki yıl verilecek mali destekler için cari yılın son çeyreğinde proje teklif çağrısına çıkılmaktadır.
Ajansımız, 2015 yılında da Hükümetimizin benimsediği ulusal plan ve stratejilere, bölge planında belirtilen temel amaç ve önceliklere uygun olarak yeni proje destekleri verecek. Bu amaçla Aralık 2014 ayı içerisinde proje teklif çağrısına çıkılacak.

2015 yılında proje teklif çağrısı yöntemiyle verilecek desteklere ilişkin olarak 4 mali destek programı hazırlandı. Bunlar; KOBİ Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı, Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı'dır.
Ajans Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilen bu programlar, onay için Kalkınma Bakanlığına gönderildi. Bakanlığın onayından sonra, proje başvuruları için teklif çağrısı ilan edilecek.
Bu programlarla, Bölge Planı’nda belirtilen amaç ve önceliklerle uyumlu olarak Bölgemizde imalat sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki KOBİ'leri geliştirerek yeni istihdam olanakları oluşturmak ve "Büyükşehir" statüsüyle yeni bir gelişme ivmesi kazanan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sanayi, turizm ve kentsel altyapıyı iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Önceki Dönemlerde Başlatılan Programlar Devam Ediyor!

Ajansımız tarafından uygulanan 2013 yılı Sanayi ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projeler ile 2014 yılı KOBİ, Sanayi Altyapısı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları kapsamında destek verilen projelerin uygulaması devam ediyor. Toplantıda bu projelerin uygulama ve ilerleme durumları gözden geçirildi.
Bilindiği gibi, Ajansımız tarafından 2010-2014 döneminde Diyarbakır ve Şanlıurfa’da proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında 303 projeye ve Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 86 faaliyete mali destek verilmiştir.
Bu projelere Ajansımızın katkısı 82 milyon TL’ye ulaşmış olup proje sahiplerinin eş finansman katkısıyla birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaklaşık 156 milyon TL kaynak, bölge ekonomisine kazandırılmıştır.

KOBİ’lere verilen mali desteklerle, bölgenin işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlanmaktadır. 2010-2013 döneminde destek verilen KOBİ projeleri sonucunda Diyarbakır ve Şanlıurfa'da toplam 1.536 kişinin istihdamı sağlanmıştır. 2014 yılı KOBİ Programının uygulaması devam etmektedir. Bu programın da tamamlanmasıyla, yeni istihdam sayısı 2 bin kişiyi aşacaktır.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında 13 Proje Uygulanıyor!

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen ve Ajansımızın uygulamasına aracılık ettiği Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Şanlıurfa'da 4 proje ve Diyarbakır’da 9 projenin uygulaması devam ediyor. Bu program kapsamında, Şanlıurfa’da Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması, Sokak ve Cephe İyileştirme Projesi, GAP Vadisi Proje Çizimi, Kültürel Mirasın Tanıtımı Projeleri uygulanıyor. Diyarbakır’da da surlar ve sur içindeki tarihi eserlerin (burçlar, han ve hamamlar… gibi) proje çizimleri ile restorasyon uygulamaları yapılıyor.