2014 Yılı Eylül-ekim Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

17 Kasım 2014 Pazartesi 16:02
  • 2014 Yılı Eylül-ekim Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde, 01.05.2014 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2014 Yılı Teknik Destek Programı Eylül – Ekim Dönemi kapsamında Ajansımıza 17 destek talebi teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 10 destek talebi eşik değer olan 70 ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve destek almaya hak kazanmıştır.

Bütçe sınırına göre 7 teknik destek talebi Asil Listede, 3 teknik destek talebi ise Yedek Listede yer almıştır. Kalan 7 teknik destek talebi ise eşik değerin altında puan alarak başarısız olmuştur.

Asil Liste için tıklayınız.

Yedek Liste için tıklayınız.

Elenenler Listesi için tıklayınız.

Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.
 

2014 Yılı Teknik Destek Programımıza başvurular sona ermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  17.11.2014
                                                                                                      AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ