Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

12 Şubat 2015 Perşembe 14:45
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR'ın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı.

Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Fetih SÜVARİ ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin ÖZÇINAR katıldı. Ajansın Diyarbakır’daki Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda; Ocak 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı.  Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı:

2015 Yılında 30 Milyon TL Hibe Desteği Verilecek!

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde proje teklif çağrısı usulüyle başarılı olan projelere mali destek (hibe) verilmektedir. 2015 yılında da Hükümetimizin benimsediği ulusal plan ve stratejilere, Bölge Planında belirtilen temel amaç ve önceliklere uygun olarak yeni proje destekleri verilecek. Ajansımıza ait 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, 19 Aralık 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu Çalışma Programı ve Bütçe çerçevesinde 2015 yılında proje teklif çağrısı yöntemiyle verilecek desteklere ilişkin olarak 4 mali destek programı hazırladık.

Bu Programlar şunlardır:

1. KOBİ Mali Destek Programı,

2. Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı,

3. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı,

4.T urizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı.

Bu programlar için 28 milyon TL bütçe ayrıldı.

Bu programlarla, Bölge Planı’nda belirtilen amaç ve önceliklerle uyumlu olarak Bölgemizde imalat sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki KOBİ'leri geliştirerek yeni istihdam olanakları oluşturmak ve “Büyükşehir” statüsüyle yeni bir gelişme ivmesi kazanan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sanayi, turizm ve kentsel altyapıyı iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Bu programlarımıza yönelik proje başvuruları için 12 Ocak 2015 tarihinde teklif çağrısı ilan edilmiştir. 23 Ocak 2015 itibariyle başvurular alınmaya başlamıştır. Programların detayları, kimlerin başvurabileceği, destek miktarları, başvuru ve değerlendirme usulleri ile ilgili olarak Bölge kamuoyunu bilgilendirmek için Ocak ayında hem Diyarbakır, hem de Şanlıurfa’da bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantılarına 14 Ocak 2015 tarihinde başlanmıştır. Bu kapsamda, 16 tanesi Şanlıurfa ve 13 tanesi Diyarbakır'da olmak üzere toplam 29 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve toplantılara 648 kişi katılım sağlamıştır.

Ayrıca proje hazırlamak isteyenlere yönelik olarak ikişer günlük proje hazırlama eğitimleri verilmiştir. 26 Ocak-03 Şubat 2015 tarihleri arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen proje yazma eğitimlerine Diyarbakır'dan 152, Şanlıurfa'dan ise 93 kişi olmak üzere toplam 245 kişi katılım sağlamıştır.

Her yıl ajansımız tarafından verilen desteklerin yanı sıra, 2015 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonu ve finansmanıyla, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı yürütülecektir. Program Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır ve bölgede organik sektöründeki değer zinciri içerisinde yer alan tüm halkalara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın işbirliği protokolü imza töreni, 24 Ocak 2015 tarihinde Gaziantep Valiliği'nde Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2015 yılında yürütülecek mali destek programı ile bir yandan ürün bazlı bölgesel değer zinciri özelinde gelişmenin sağlanması hedeflenirken, diğer yandan mali destek programı kapsamında hayata geçirilecek tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir başarı hikâyeleri ve uygulamalar ile organik sektörünün tarım, gıda, tekstil ve turizm başta olmak üzere çeşitli ekonomik faaliyetlerin de Bölge sathında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, programın organik ürün üretimi ve işleme kapasitesinin arttırılmasına, bölgesel ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine, pazarlama ve markalaşma kabiliyetlerinin kazandırılmasına, örgütlenme ve kurumsallaşmanın desteklenmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Ajansımıza tahsis edilen program bütçesi 2.250.000,00 TL'dir.


2015 yılı itibariyle GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı aracılığıyla verilecek destekler dahil Ajansımız tarafından toplam 30 milyon 250 bin lira hibe desteği verilecektir. Detaylara ilişkin bilgiler Ajansımızın web sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden takip edilebilir.