Organik Tarım Programı İçin Ücretsiz Teknik Danışmanlık Hizmetimiz Başlıyor!

22 Nisan 2015 Çarşamba 16:26
  • Organik Tarım Programı İçin Ücretsiz Teknik Danışmanlık Hizmetimiz Başlıyor!

"GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali destek Programı kapsamında 27-28 Nisan (Pazartesi-Salı) tarihlerinde "OTADAM Teknik Destek Masası Danışmanlık Hizmeti" vermek üzere GAP BKİ Başkanlığı tarafından uzmanlar Ajansımızın Diyarbakır'daki Hizmet Binası'nda olacaklardır.

GAP Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) Teknik Danışman Grubu tarafından sağlanacak bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin genel çerçevesi aşağıda belirtilmektedir: Proje faaliyet alanı ve projede ele alınan ürün(ler) özelinde mevcut duruma, bölgesel/ulusal önceliklere ve pazar eğilimlerine ilişkin genel bilgilendirme hizmetleri, Organik sektörüne ilişkin ulusal ve bölgesel hedefler ile destek programının öncelikleri ile uyumlu proje tekliflerinin tasarımına yönelik yönlendirme hizmetleri (sorun analizi, gerekçelendirme, önceliklendirme, kümelenme yaklaşımının ve değer zinciri bakış açısının proje teklifine dahiliyeti, organik tarım alanında diğer kurumlarca sağlanan destekler ile tamamlayıcılığın sağlanması vb.) Örgütlü sektörel kuruluş (üretici birliği, kooperatif, dernek vb.) – özel sektör (KOBİ) işbirliğine dayalı girişim bazlı proje tekliflerinde, sürdürülebilir nitelikte ve pazar odaklı ticari işbirliklerinin geliştirilmesine / tesis edilmesine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri (proje ortağı/iştirakçi eşleştirmeye yönelik yönlendirme hizmetleri vb.)

Program kapsamında proje teklifi sunmayı düşünen muhtemel Teklif Sahiplerinin söz konusu danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları için otadam@gap.gov.tr mail adresine görüşme talebinde bulunarak randevu alması gerekmektedir.