Ankara ile Trc2 Bölgesi Sosyal Etkileşim Programı Start Aldı

24 Nisan 2015 Cuma 09:52
  • Ankara ile Trc2 Bölgesi Sosyal Etkileşim Programı Start Aldı

2010-2014 döneminde toplam 509 projeye 84,4 milyon TL hibe desteği veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2015 yılında Mali Destek Programları ve GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programından sonra 2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı kapsamında 1.000.000 TL hibe desteği verecek.

Düzey 2 Bölgeleri arasında sosyal etkileşimin artırılması ve sosyal sermayenin geliştirilmesi genel amacı ile oluşturulan Sosyal Etkileşim Programı (SEP) kapsamında TR51 ve TRC2 bölgeleri (Ankara, Diyarbakır-Şanlıurfa) arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde SEP, Ankara Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda TR51(Ankara) ve TRC2  (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgeleri arasındaki etkileşimi sağlayarak, program amaçlarına ulaşmaya yönelik projeleri destekleyecektir. Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulan projeler, TR51  (Ankara) düzey 2 Bölgesinden en az 1 uygun ortakla birlikte geliştirilecektir. Proje teklifleri Ankara ve Karacadağ Kalkınma Ajansları tarafından ortak teşkil ettirilecek Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir

Programın toplam bütçesi 1.000.000 TL olup, başvuru sahipleri asgari 20.000, azami 100.000 TL hibe desteği alabilecektir. Program kapsamında eş-finansman zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, okul aile birlikleri, kooperatifler, OSB, KSS ve teknoparkların başvuru yapabilecekleri Sosyal Etkileşim Programı kapsamında sunulan proje tekliflerinin aşağıdan belirtilen önceliklere uygun olması gerekmektedir;

• Birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ağ ilişkilerinin geliştirilmesi,

• Kurumsal yapıların güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi,

• Sosyal ve ekonomik hayata katılım ve sosyal içerme konularında iyi örneklerin paylaşılması ve ortak sosyal sorumluluk kültürünün artırılması.

Son Başvuru Tarihi: 29 Mayıs 2015, Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek-detay.asp?SayfaId=589
2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı başvuruya açık olup, Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.