2015 Dfd Programı Temmuz Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

7 Ağustos 2015 Cuma 14:52
  • 2015 Dfd Programı Temmuz Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

Ajansımız tarafından 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 01 Temmuz 2015 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 01 Temmuz - 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında 9 (dokuz) faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda; 1 proje teklifi değerlendirmede yeterli puan almasına karşın, başvuru rehberinin 16. sayfasındaki “Başvuru Sahibi; aynı takvim yılı içerisindeki tüm Doğrudan Faaliyet Desteği Programları kapsamında, en fazla 3 (üç) faaliyet için destek başvurusunda bulunabilir ve sadece 1 (bir) faaliyet için destek alabilir.” ibaresinden dolayı bu proje teklifi elenmiştir.

8 proje teklifi ise Asil Listede yer almıştır. Faaliyet teklifleri listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı ve başarısız faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır. Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 8 (sekiz)  faaliyet teklifine toplam 408.132,00TL hibe desteği verilecektir.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Başarılı Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Başarılı Olamayan Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Sözleşme aşamasında Talep Edilen Belgeler için tıklayınız

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  07.08.2015          
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ