Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!

6 Ağustos 2015 Perşembe 11:51
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin GÜVENÇ'in katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanı Necati PİRİNÇCİOĞLU ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkan Yardımcısı Metin ASLAN katıldı.

Toplantıda; Haziran, Temmuz ve Ağustos 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Desteklerimiz Devam Ediyor!

2015 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonu ve finansmanıyla, Ajansımız tarafından GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı yürütülmüştür. Program için son başvuru tarihi olan 12 Haziran 2015 tarihine kadar Ajansımıza 13 proje başvurusu yapılmış ve yapılan Mali ve Teknik değerlendirmeler sonucu bu projelerden 12 tanesi başarılı olarak kabul edilmiştir.
Organik ürün üretimi ve işleme kapasitesinin arttırılmasına, bölgesel ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine, pazarlama ve markalaşma kabiliyetlerinin kazandırılmasına, örgütlenme ve kurumsallaşmanın desteklenmesine katkıda bulunması hedeflenen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje listesine Ajans web sayfasından erişilebilir.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında 8 Proje Desteklenecek!

Toplantıda 2015 yılı Temmuz döneminde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yapılan 9 proje başvurusu değerlendirildi. Gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 8 projeye yaklaşık 410 bin TL mali destek (hibe) sağlanacak.

Önceki Dönemlerde Desteklenen 39 Projenin Uygulaması Başarıyla Tamamlandı!

Ajansımız tarafından uygulanması 2013 yılında başlatılan Sanayi ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları ile uygulaması 2014 yılında başlatılan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programının uygulaması başarı ile tamamlandı. 2014 yılı KOBİ, Sanayi Altyapısı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları kapsamında destek verilen projelerin uygulaması ise devam ediyor.
Toplantıda; uygulaması sona eren 2013 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, 2013 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı ve 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nın kapanış raporları ile uygulaması devam 2014 yılı KOBİ Mali Destek Programı, 2014 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı ve 2014 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı'nın ilerleme durumları gözden geçirildi.

2015 Yılı Faaliyetleri Ele Alındı!

Ajansımız 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun doğrultusunda hazırlanan 2015 Yılının ilk altı ayında Çalışma Programı'nda öngörülen ve Bölge kalkınmasına katkı sağlayan bir çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Toplantıda, Ajans birimlerinin 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile bütçe uygulamaları hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verildi.

2016 Yılı Çalışma Programı, Bütçesi ve Verilecek Mali Destekler Tartışıldı!

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde bir sonraki yıl verilecek mali destekler için cari yılın son çeyreğinde proje teklif çağrısına çıkılmaktadır.
Toplantıda, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan 2016 yılı Çalışma Programı ve Bütçe taslağı Yönetim Kuruluna sunuldu. Ayrıca, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan Çalışma Programı ve Bütçe çerçevesinde 2016 yılında uygulanacak mali destek programları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna sunum yapıldı.