2015 Yılı Temmuz-ağustos Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

14 Eylül 2015 Pazartesi 17:03
  • 2015 Yılı Temmuz-ağustos Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 16.06.2015tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2015 Yılı Teknik Destek Programı (Temmuz–AğustosDönemi) kapsamında Ajansımıza 9 (dokuz) destek talebi teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;Nihai Değerlendirme aşamasında 7 (yedi) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 2 (iki) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listesinde yer almıştır. 

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Listesi için tıklayınız.

Destek talebi hazırlayarak,Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  14.09.2015

 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ