Kalkınma Kurulu, Bölge Planımızı ‘izlemeye Alacak’

15 Ekim 2015 Perşembe 13:24
  • Kalkınma Kurulu, Bölge Planımızı ‘izlemeye Alacak’

Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın kalkınma çalışmalarını yol haritasını niteliğindeki Bölge Planı, Ajansımız Kalkınma Kurulu tarafından izlenecek.

Ajansımız tarafından bölgedeki dinamiklerce hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafınca onaylanan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planıçerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Ajansımızın danışma organı Kalkınma Kurulu tarafından oluşturulacak, Sanayi, Lojistik ve Enerji,  Tarım ve Kırsal Kalkınma, Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım, Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam, Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre komisyonlarınca yakından takip edilecek.Diyarbakır’da 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında, Ajansımızın Diyarbakır’daki Hizmet Binası’nda, Şanlıurfa’da ise 03-06 Kasım 2015 tarihleri arasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek toplantılara ilgili kurum, kuruluş, STK temsilcileri katılacak. Toplantılarda Bölge Planı’nın ilgili stratejilerine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek ve Ajansın sorumlu uzman personeli desteğiyle Plan’ın komisyonu ilgilendiren hedef ve stratejilerine yönelik İlerleme Raporu” hazırlanacak.

 

DİYARBAKIR KOMİSYONLARI (Sadece Diyarbakır Temsilcileri Katılacak) 

KOMİSYON ADI 

TARİH

Başlangıç /Bitiş Saati

YER

Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu

19 Ekim 2015 Pazartesi

13.00 / 16.45

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (DİYARBAKIR)

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

21 Ekim 2015 Çarşamba

Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım Komisyonu

21 Ekim 2015 Çarşamba

Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonu

22 Ekim 2015 Perşembe

Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu

22 Ekim 2015 Perşembe

Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

23 Ekim 2015 Cuma

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu

23 Ekim 2015 Cuma

ŞANLIURFA KOMİSYONLARI (Sadece Şanlıurfa Temsilcileri Katılacak)

KOMİSYON ADI

TARİH

Başlangıç /Bitiş Saati

YER

Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu

03 Kasım 2015 Salı

13.00 / 16. 45

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ŞUTSO)

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

04 Kasım 2015 Çarşamba

Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım Komisyonu

04 Kasım 2015 Çarşamba

Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonu

05 Kasım 2015 Perşembe

Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu

05 Kasım 2015 Perşembe

Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

06 Kasım 2015 Cuma

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu

06 Kasım 2015 Cuma

13.00-13.30

Kayıt - Tanışma

13.30-14.30

-TRC2 2014-2023 Bölge Planı Amaç, Hedef ve Stratejilerinin incelenmesi, mevcut duruma ilişkin katılımcı kurumlardan bilgi alınması

14.30-14.45

Ara

14.45-16.30

-Plan Amaç, Hedef ve Stratejilerine ilişkin ilerlemelerin değerlendirilmesi

-Kalkınma Kuruluna sunulacak İlerleme Raporuna ilişkin görüş ve önerilerin alınması

16.30-16.45

-Sonraki komisyon toplantılarına ilişkin görüş ve önerilerin alınması

-Kapanış