Ajansımız ve Tüik’ten Şanlıurfa’da Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam Toplantısı

15 Ekim 2015 Perşembe 13:34
  • Ajansımız ve Tüik’ten Şanlıurfa’da Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam Toplantısı

Ajansımız, TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” toplantısı düzenleyecek.

Dünya İstatistik Günü nedeniyle 20 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek toplantı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda saat 13.30’da düzenlenecek. Toplantıda akademisyen yazar Prof. İsmet Barutçugil “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” konulu konuşmasında bilginin verimli kullanılması ve yaşamımızı kolaylaştırmasına ilişkin sunum gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2015 tarihli ve 69/282 sayılı kararı ile 20 Ekim 2015 tarihi, ikinci Dünya İstatistik Günü olarak resmen tayin edilmiş ve bu yılın teması “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” olarak belirlenmiştir. Ayrıca her beş yılda bir, 20 Ekim gününün Dünya İstatistik Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; ilki 20 Ekim 2010 tarihinde, 130 ülkede gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya İstatistik Günü’nün, bu yıl da uygun şekilde kutlanması için üye ülkelere çağrıda bulunmuştur.

5449 sayılı Kanunun Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkilerini düzenleyen 5 inci maddesiyle Ajanslara "Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek" görevi verilmiştir. Ajansımız bu kapsamda yaptığı birçok çalışmada TÜİK Bölge Müdürlüğüyle işbirliği yapmaktadır. Yapılan araştırma çalışmalarının çoğunda veri kaynaklarının kalitesiyle ilgili sorunlar yaşanmakta, elektronik veri kayıt sistemleri kullanan sorumlu kurum kuruluşlarda bu hususlarda yeterli farkındalığın olmadığı değerlendirilmektedir. Düzenlenecek konferansın bilgiyi verimli kullanmanın öneminin anlaşılmasına katkı sağlaması beklenilmektedir.