Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!

21 Ekim 2015 Çarşamba 23:35
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!
  • Diyarbakır’ın Ekonomik Sorunlarına Çözüm Önerileri Ele Alındı!

Ajansımız tarafından bölge aktörlerinin katılımıyla hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafınca onaylanan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, iş dünyası tarafından mercek altına alınıyor.

Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları toplantıların ilki Ajansımızın Diyarbakır Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu’nun düzenlediği toplantıya, DTSO Başkan Yardımcısı Aziz Odabaşı, DOSİAD Başkanı Aziz Özkılıç, DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane, DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan, Diyarbakır OSB Müdürü Mehmet Özel ile kamu kurumları, üniversite ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ajansımız Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Selman Delil ile Birim uzmanlarında Zuhal Çelebi Deniz’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar şu görüşleri dile getirdiler: “Kalkınma Kurulu, özellikle yerel kurumlar ile bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik çalışmalarını hızlandırmalı. Lojistik Merkezi biran önce hayata geçirilmeli, Ek OSB’nin altyapı sorunları ivedi olarak çözüme kavuşturulmalıdır. Diyarbakır’ın sanayi envanteri biran önce çıkarılarak mevcut durum ortaya konulmalı, sorunların çözümü için bürokraside yaşanan uzun zamanlar giderilmelidir. Üniversite ile sanayi işbirliği güçlendirmeli, sanayinin katma değerli ürün üretmesinin önü açılması gerekmektedir.” 

Komisyon toplantısında katılımcılar Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın 10 yıllık kalkınma yol haritası olan Bölge Planında yer alan sanayi, lojistik ve enerjiyle ilgili hedef ve stratejilerin gerçekleşme durumunu ve yaşanan sorunları ortaya koydular. Görüşülen konuların Aralık ayında yapılacak Kalkınma Kurulu’na arz edilmek üzere bir “Bölge Planı İzleme Raporu” olarak hazırlanması planlanmaktadır.