Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!

15 Aralık 2015 Salı 20:33
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!
 • Kalkınma Kurulumuz, Bölge Planını ‘yakın Takibe ’aldı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak işlev gören Kalkınma Kurulu, 16 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11.00’de Şanlıurfa Nevali Otel'de toplanıyor. Toplantıda Ajansımızın 2015 yılı faaliyetleri, yürüttüğü projelerin son durumu ile Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın kalkınma çalışmalarının yol haritası niteliğindeki Bölge Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ele alınacak.

Ajansımız Kalkınma Kurulunun karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak amacıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da toplam 14 komisyon oluşturuldu. Ajansımız Genel Sekreterliği koordinasyonunda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 14 toplantıya toplam 255 kurum kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. Toplantılarda Bölge Planı’nın ilgili stratejilerine ilişkin gelişmeler değerlendirilerek, Ajansın sorumlu uzman personeli desteğiyle planın her bir komisyonu ilgilendiren hedef ve stratejilerine yönelik “İlerleme Raporları” hazırlandı. Hazırlanan raporlar Kalkınma Kurulu’nun 16 Aralık 2015 tahindeki toplantısına sunularak, Bölge Planının koordinasyonuna katkı sağlayacak.

Diyarbakır ve Şanlıurfa Sanayisinin Altyapı Sorunları İvedilikle Çözülmeli

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır ve Şanlıurfa Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonunun toplantılarına katılan temsilciler şu görüşlere yer verdiler: “Diyarbakır İlave OSB alanında sanayi üretimi verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının ivedilikle çözülmeli. Mevcut OSB’nin arıtma tesisinin yapımına başlanmalı, demir yolu bağlantısı sağlanarak sanayicinin nakliye maliyetleri azaltılmalı, Lojistik Merkezin kuruluşuna yönelik çalışmalar hız kazanmalı. Enerjide yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla DEDAŞ’ın nakil hattı ve trafo yatırımları tamamlanmalı. Şanlıurfa’da ise Birinci, İkinci ve Üçüncü OSB’lerin birleşmesi ile birlikte oluşan yeni yönetim yapısıyla sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlere hız verilmeli. Başta elektrik olmak üzere altyapı çalışmalarının bitirilme aşamasına gelinen Şanlıurfa OSB’lerinin pahalı su sorunun çözümü için büyükşehir belediyesi ile ortak bir çözüm bulunmalı. Pahalı su sorunun çözülmesi halinde büyük çaplı tekstil yatırımlarının bölgeye gelmesi sağlanacak. Mevcut olan işletmeler ek olarak 2017 yılında yapımı devam eden yatırımların devreye girmesiyle, OSB’lerin arıtma tesisinin kurulması kaçınılmaz olacak. Bu konuda yerli ve yabancı fon kaynakları ile vakit kaybetmeden temasa geçirilmeli. Uygun projelerin hayata geçirilmesi sağlanmalı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için TEKNOKENT, daha aktif hale getirilmesi sağlanmalı.

Sanayicinin Meslek Lisesi Mezunları İstihdam Etmesi Teşvik Edilmeli

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır ve Şanlıurfa Diyarbakır Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonunun toplantılarına katılan temsilciler şu görüşlere yer verdiler: “Sanayicinin en büyük sorunu olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına kurulan meslek liselerinin ihtiyacı olan ekipmanlar sağlanmalı. Meslek lisesi mezunlarının sanayiciler tarafından tercih edilmesi için teşvikler verilmeli. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanların niteliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmeli, sanayi ile üniversite arasındaki ilişkiler güçlendirilmeli. Mesleki eğitime ilkokuldan başlanarak, bireyler mesleki bilinç oluşturulmalı.”

Üretici Bilinçlendirilmeli, Tarımda Yanlış Uygulamalardan Ders Alınmalı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır ve Şanlıurfa Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu’nun toplantılarına katılan temsilciler şu görüşlere yer verdiler: “İlde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TKDK’nın oldukça büyük bütçelerle tarımsal üretimde destek programları yürüttükleri bunun bölgeye önemli katkısının olduğu, desteklerin yerinde ve etkin uygulanması ve izlenmesi hususu için kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğu vurgulandı. GAPUTAEM öncülüğünde büyük yatırımcıların yer alabileceği tohum-gen teknolojileri vadisi oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmalı. Büyükşehir yasasının uygulamaya girmesinden sonra Belediyenin kırsal alandaki yetkilerinin genişlemesiyle buralardaki altyapı hizmetlerinin sağlanması ve Belediyenin tarımsal kalkınmaya ilişkin faaliyetler artırılması. Diyarbakır’da kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilgili kurum kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalı. Şanlıurfa’da üreticilerin su kaynakları daha bilinçli bir şekilde kullanılması için uzun vadede Harran Ovası’nda yaşanan sorunların Suruç ve Akçakale’de yaşanmaması için önlemler alınmalı. Tarım alanında verilen desteklerin sayı ve çeşitlilik olarak üreticileri bilinçli tarım yöntemlerini uygulamaya teşvik etmesi/zorlaması gerekiyor. Hayvancılığın profesyonel olarak yapılması, büyük işletmelerin yatırım yapmasının yolları sağlanmalı. Organik tarım için Suruç, Birecik ve Siverek gibi ilçelerde bulunan uygun araziler havza olarak belirlenmeli, organik dışında tarıma buralarda izin verilmemeli. Şanlıurfa’ya özgün coğrafi işaret niteliğindeki tarımsal ürünler (Sadeyağı, peynir, fıstık, nar vb.) tescillenerek marka haline getirilmelidir. Bu konuda ulusal düzeydeki gelişmeler takip edilmeli ve TPE’ye gerekli başvurular yapılmalıdır.”

Belediyelerin İmar Planları, Bölge Planlarına Uygun Hazırlanmalı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır ve Şanlıurfa Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonunun toplantılarına katılan temsilciler şu görüşlere yer verdiler: “ Belediyeler tarafından yapılacak ve revize edilecek imar planlarının Bölge Planında yer alan ve sektörel gelişmelerin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenli tarım, sanayi ve hizmet alanındaki yatırımların yer seçimlerine uygun hazırlanmalı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasına yönelik parklara ilişkin devir işlemleri ivedilikle gerçekleştirilmeli. Tarım alanlarının üzerindeki yapılaşma baskıları, sağlıksız kentleşme, ulaşım ve erişilebilirlik gibi sorunların aşılması için kent bütününde katılımcı bir planlama (nazım plan) çalışması gerçekleştirilmeli. Kentlerde yaşam kalitesini düşüren elektrik ve internet kesintileri çözülmeli.”

Atık Su Arıtma Tesisleri Devreye Alınmalı, Tarım Toprakları İmar Baskısından Korunmalı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır ve Şanlıurfa Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonunun toplantılarına katılan temsilciler şu görüşlere yer verdiler: “Dicle Havzasının kirliliğine neden olan sanayi tesisleri ile Diyarbakır ilçelerinin atık su arıtma tesislerinin yapılması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatılmalı. Bölge toprakları ve doğal kaynaklarına ciddi zararı olan anız yakmanın önüne geçilmeli. Dicle Üniversitesi bünyesinde çevre ve doğal kaynaklar konusunda yapılan araştırma sonuçlarının ilgili kurumlara aktarılması sağlanmalı. Şanlıurfa’nın içme suyu kaynakları olan Atatürk ve Birecik Barajlarına arıtılmaksızın atık su deşarjı yapan Şanlıurfa ilçe belediyelerinde Atık su Arıtma Tesisi kurulması sağlanmalı. Kısal alandaki atık suların açıkta akmasının önüne geçilmeli. Şanlıurfa’da doğal kaynaklar ve tarım topraklarının imar baskısından kurtarılarak, tarım sektörünün geleceği korunmalı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Havza bazlı ürün desteklerinin verilmesi, toprak veri tabanının oluşturulması ve iklimsel erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yönelik acil önlemler alınmalıdır.”